Toen 'Familie' in december 1991 voor het eerst op het Vlaamse televisiescherm kwam, vertolkte Karel Deruwe al de rol van Guido Van den Bossche. Maar acht jaar later werd Guido vermoord op Malta door een handlanger van Salomon, de leider van de sekte waar Guido's zoon Peter toen deel van uitmaakte. Achttien jaar na die dood staat Karel Deruwe nu opnieuw op de set en binnen enkele maanden zou hij ook opnieuw op het scherm te zien zijn. Dat meldt Dag Allemaal.

Karel Deruwe, een geboren Bruggeling, vertrok destijds met slaande deuren bij 'Familie' en was later nog te zien in 'Thuis', maar de plooien zouden ondertussen opnieuw gladgestreken zijn. VTM noch Karel Deruwe zelf willen reageren op het nieuws. Maar een terugkeer na achttien jaar geleden vermoord geweest te zijn, het kan allemaal in soapland...

(KPL)