Het coronavirus liet zich uiterst zwaar voelen in de evenementen- en cultuursector. Heel wat jonge (podium)kunstenaars zagen projecten wegvallen, voorstellingen geannuleerd worden of producties geschrapt, met alle financiële gevolgen vandien. Om de...

Het coronavirus liet zich uiterst zwaar voelen in de evenementen- en cultuursector. Heel wat jonge (podium)kunstenaars zagen projecten wegvallen, voorstellingen geannuleerd worden of producties geschrapt, met alle financiële gevolgen vandien. Om de jonge West-Vlaamse kunstenaars te ondersteunen, roept de Koning Boudewijnstichting het Fonds Strandschelp in het leven. Dat steunfonds maakt het mogelijk om beroep te doen op een eenmalig financieel duwtje in de rug ter compensatie van de verloren inkomsten. De oproep richt zich op kunstenaars jonger dan 30 jaar die wonen en/of werken in West-Vlaanderen, met specifieke aandacht voor zij die actief zijn in de podiumkunsten. Denk aan dans, muziek of theater. De uitzonderlijke financiële ondersteuning bedraagt minimaal 2.000 en maximaal 4.000 euro. Het bedrag is afhankelijk van de toegang die de kunstenaar in kwestie heeft tot andere fondsen of steunmaatregelen. De steun van het Fonds Strandschelp aanvragen kan via de website van de Koning Boudewijnstichting. Daar vind je ook alle selectiecriteria zoals de maximumleeftijd van 30 jaar en het aantonen van de noodzaak aan bijkomende financiële ondersteuning. De aanvraag moet voor de deadline van 18 november 2020 online zijn ingediend.