Arsenal, Absynthe Minded, Scala, K's Choice... Het lijstje toppers op Labadoux Festival lijkt schier eindeloos. Maar bij veel mensen staat de passage van Ertebrekers voor de tweede keer in drie jaar te gast met rood omcirkeld. En daar is een stevige reden voor. Naast uithangbord Flip Kowlier, drummer Peter Lesage maakt ook voormalig Ingelmunsternaar Jeffrey 'Jefferson' Bearelle (33) deel uit van het trio dat sinds 2016 de meest zwoele beats over Vlaanderen laat weergalmen.
...