Sinds drie jaar houdt de G11, het feestcomité rond Zotte Maandag, zich eraan om als vooruitblik naar de Sint-Godelievekermis en Zotte Maandag een startvergadering te houden voor de deelnemers en mensen achter de schermen. Marc Ballekens stelde op zijn eigen ludieke man...