Onderwijs en toneel vormen een rode draad door het leven van Herman Becue. De voormalig leerkracht en graadcoördinator in de Lichterveldse Middenschool en directeur in Middenschool Spes Nostra Zedelgem is bij het rondreizend theatergezelschap Speranza regisseur van het fel gesmaakte toneelstuk 'Tanya', dat met in totaal 20 voorstellingen door heel Vlaanderen toerde. Dat is nu opnieuw het geval met 'Ingebroken'. De opbrengsten gaan opnieuw volledig naar het goede doel. Op vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei houden ze overigens halt in Lichtervelde met twee voorstellingen, respe...

Onderwijs en toneel vormen een rode draad door het leven van Herman Becue. De voormalig leerkracht en graadcoördinator in de Lichterveldse Middenschool en directeur in Middenschool Spes Nostra Zedelgem is bij het rondreizend theatergezelschap Speranza regisseur van het fel gesmaakte toneelstuk 'Tanya', dat met in totaal 20 voorstellingen door heel Vlaanderen toerde. Dat is nu opnieuw het geval met 'Ingebroken'. De opbrengsten gaan opnieuw volledig naar het goede doel. Op vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei houden ze overigens halt in Lichtervelde met twee voorstellingen, respectievelijk ten voordele van Kiekafobee en Project India."Maar cultuur behelst veel meer dan toneel alleen. Dat beseft de nieuwe voorzitter van de Lichterveldse cultuurraad maar al te goed, al benadert hij het ook op een filosofische manier. "Als het nutteloze onmisbaar wordt, verschijnt de paradox van het nut van wat geen nut heeft. Dat is zeker waar voor de cultuur in de enge betekenis van het woord, bijvoorbeeld bij klassieke muziek, schilderkunst...De bewust levende mens heeft meer nodig dan wat hij enkel nodig heeft om te leven. Een mens leeft namelijk niet van brood alleen. In die overtuiging ligt volgens mij dé bestaansreden van een cultuurraad die het integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente dient te bevorderen.""Cultuur omhelst een breed spectrum", gaat Herman verder. "Taal en letteren, wetenschapsbeleid, kunstenbeleid, cultuurbewaring en -spreiding, bibliotheekbeleid, lokale media, vormings- en educatiebeleid, vrijetijdsbeleid en toerisme én erfgoed. Het gaat over een uitgebreide opdracht: adviezen uitbrengen, activiteiten coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen, onderzoek verrichten, documentatie en informatie verzamelen, initiatieven nemen op gebied van culturele animatie en deelnemen aan het beheer van gemeentelijke culturele infrastructuur."Dit alles wil de nieuwe voorzitter doordacht uitvoeren, samen met de cultuurraad. "Erin vliegen en zien hoe het uitkomt, is niet mijn werkwijze. Niets doen is evenmin een optie. Dus gaan we voor een planmatige aanpak. We vertrekken trouwens niet vanaf nul. Oprechte dank hiervoor aan mijn voorganger Bart Van Reybrouck en zijn ploeg. We zullen dan ook verder bouwen op de sterktes van de vorige ploeg. Er zullen zich allicht nieuwe kansen of opportuniteiten voordoen, al mogen we de ogen niet sluiten voor wat beter kan. Zo komen we tot een werkbaar plan voor de komende zes jaar. Je moet maar eens kijken naar het tweejaarlijkse initiatief 'Lichtervelde Schouwt' van Geert Missinne met zijn ploeg.""Ik wil dingen helpen realiseren", besluit de nieuwe voorzitter van de cultuurraad. "En we moeten ook eens buiten de gemeentegrenzen durven kijken. Wat elders goed is, zoals een eenakterfestival, kan dat ook in Lichtervelde zijn. En als we dat aan goede doelen kunnen koppelen, ben ik meer dan gelukkig."