"We zijn met ons Parkconcert gestart in 2005", herinnert Regy Peperstraete zich, "We wilden iets organiseren in de gemeente en besloten ons aan een parkconcert te wagen. Parkconcerten waren toen erg trek. Destijds werden er georganiseerd in onder meer Roeselare, Gits, Diksmuide en Ieper. In een aantal gemeenten die toen parkconcerten organiseerden, staan ze nu nog steeds op de kalender, maar hebben ze het kennelijk toch wel wat moeilijker. Zo werden de concerten in Ieper een tijd geleden stopgezet, maar doen ze sedert een tijdje opnieuw verder, zij het in beperkte mate. Onze concerten bleken van bij de start al meteen een succes te zijn."
...

"We zijn met ons Parkconcert gestart in 2005", herinnert Regy Peperstraete zich, "We wilden iets organiseren in de gemeente en besloten ons aan een parkconcert te wagen. Parkconcerten waren toen erg trek. Destijds werden er georganiseerd in onder meer Roeselare, Gits, Diksmuide en Ieper. In een aantal gemeenten die toen parkconcerten organiseerden, staan ze nu nog steeds op de kalender, maar hebben ze het kennelijk toch wel wat moeilijker. Zo werden de concerten in Ieper een tijd geleden stopgezet, maar doen ze sedert een tijdje opnieuw verder, zij het in beperkte mate. Onze concerten bleken van bij de start al meteen een succes te zijn.""We hebben dan ook ons eigen vast publiek", gaat Regy verder. "Dat is deels wel een ander publiek dan bijvoorbeeld de mensen die naar de kermis trekken. Ons publiek is jonger. Er komen veel mensen in de leeftijdscategorie van twintig tot veertig jaar op ons Parkconcert af, maar toch ook niet uitsluitend enkel mensen van die leeftijd. We trekken eigenlijk een zeer gemengd publiek aan. We mikken dan ook op iedereen. Dit jaar verwacht ik iets meer vijftigers en zestigers en mogelijk nog oudere mensen. Dat heeft te maken met Tjeeventig, de coverband die we dit jaar programmeerden en die covers uit de jaren zeventig brengt. Ons Parkconcert is heel constant op het gebied van publieke opkomst. Elke editie lokt steevast drie- tot vierhonderd man. Er zit dus duidelijk nog geen sleet op de succesformule."Toch wordt de datum van het Parkconcert dit jaar voor het eerst gewijzigd. "Tot nu toe vond het concert inderdaad de tweede helft van augustus plaats", weet Regy Peperstraete. "We kozen ervoor om het concert naar juli te verplaatsen omdat de kans op warmer weer ons dan groter lijkt. Vorig jaar vond het concert op 23 augustus plaats en dan is het 's avonds al niet echt warm meer. Ook het feit dat de dagen in juli nog iets langer zijn, speelt mee."De harmonie werkt ook voor het eerst samen met Dorp te kijk. Daarbij worden in het kader van Staden Feest vijf fietstochten aan het publiek aangeboden. Na afloop van de tochten kan er nagenoten worden op het Parkconcert. "Er nemen ongeveer 100 mensen deel aan de fietstochten", stelt Regy, "Dorp te Kijk eindigt bij ons in het Dermautpark. Normaal zou dat moeten resulteren in extra mensen die ons concert bijwonen en er eventueel voor het eerst mee kennismaken waardoor de mogelijkheid bestaat dat ze ook volgend jaar langskomen."Net als vorig jaar, toen Crystal Moon te gast was, staat ook nu weer een Stadenaar op de planken bij het Parkconcert. "Vincent Vuylsteke is zanger-gitarist bij Tjeeventig", verduidelijkt Regy. "Vorig jaar was Jurgen Demeyere de Stadenaar van dienst bij Crystal Moon. We programmeren die Stadenaars overigens niet bewust. We rekruteren onze groep meestal via mond-tot-mondreclame, maar gaan ook op het internet op zoek naar goede bands. Daarnaast speelt ook de prijs van de groepen een rol bij het al dan niet programmeren. Het Parkconcert is en blijft overigens gratis. We moeten onze inkomsten vooral uit de drankverkoop halen. De opbrengst gaat integraal naar de harmonie. We plannen door te gaan met het Parkconcert zolang de formule blijft aanslaan en er opbrengst is. En als het plezier er voor ons ook nog is want dat is ook een belangrijke factor." (BCH)