Na het einde van de gemeenteraadsverkiezingen vernieuwen alle inspraakorganen, zo ook de gemeentelijke culturele raad. De jeugdraad maakte reeds bekend dat Stijn Vanhaverbeke de plaats van Dries Damme inneemt. In de seniorenraad neemt Marleen...