"In de middeleeuwen was het plein van dit stadspaleis afgesloten. Dat wordt opnieuw in ere hersteld door de bouw van een hedendaags paviljoen langs de kant van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het gaat om een ontwerp van noArchitecten (met Bruggeling Philippe Viérin) dat een oplossing biedt voor de vraag naar hedendaags onthaal van bezoekers aan monumenten en musea", verduidelijkt Renaat Landuyt (SP.A). "We willen van dit plein een dynamische pleisterplek maken, waar Bruggelingen en bezoekers zich thuis voelen."

Historisch museum

"Het vernieuwde Gruuthusemuseum zal op drie pijlers rusten : het beleven van dit 15de eeuwse stadspaleis, met zijn vele kamers en draaitrappen als monument. De waardevolle Gruuthusecollectie, aangevuld met objecten uit andere Brugse erfgoedcollecties. Doorheen een nieuw museumparcours zullen de kunstwerken verhalen vertellen over 500 jaar Brugse geschiedenis.

Omdat de museumplannen veel meer inhouden dan louter de restauratie van het Bourgondisch stadspaleis, zal de vernieuwde museumsite pas begin 2020 klaar zijn. Renaat Landuyt : "Eind dit jaar zal de renovatie van het stadspaleis ongeveer afgerond zijn. In 2018 wordt het museum heringericht en start de bouw van het hedendaags paviljoen, waar tickets voor alle stedelijke musea zullen kunnen aangeschaft worden.

Subsidies

"Brugge gaat resoluut naar het voorbeeld van enkele Italiaanse steden naar een nieuwe manier van monumenten en musea beleven. Wij krijgen hiervoor ten volle de steun van Vlaanderen, want we ontvangen een subsidie van 1,2 miljoen euro. De totale kostprijs van dit project bedraagt 5 miljoen euro", besluit burgemeester Renaat Landuyt.