"Het is mijn eerste boek waar het onderwerp niet echt afgelijnd is", begint Gerrit, die vaak brochures schrijft over één bepaald onderwerp zoals onder meer de brouwerij, een familie, een persoon, cafés en bepaalde kermissen. Grote publicaties van Gerrit zijn 'Landelijk Leven en Hoevengids" uit 1993 en 'Café Rijk Bellegem' uit 2008.
...

"Het is mijn eerste boek waar het onderwerp niet echt afgelijnd is", begint Gerrit, die vaak brochures schrijft over één bepaald onderwerp zoals onder meer de brouwerij, een familie, een persoon, cafés en bepaalde kermissen. Grote publicaties van Gerrit zijn 'Landelijk Leven en Hoevengids" uit 1993 en 'Café Rijk Bellegem' uit 2008.Gerrit woont in Bellegem en is getrouwd met Hilde Vandenbroucke. Dieter, Brecht en Liesbeth zijn de kindereen en er zijn ook vier kleinkinderen. Hij werkte vroeger als onderzoeksingenieur. Gerrit is secretaris van KSV Bellegem, lid van Beweging.net Bellegem en van de redactieraad van de dorpskrant Rollegem-Bellegem. Hij is ook één van de werkende leden bij de Leiegouw.Gerrit focuste zich naast brochures ook lange tijd op het schrijven van artikels in heemkundige en historische tijdschriften zoals De Leiegouw. Hij voerde ook onderzoeksopdrachten uit voor bepaalde personen en families en hield zich niet enkel aan Bellegem, maar ook in Helkijn, Kooigem en Rollegem ging hij op zoek.Voor Gerrit aan dit laatste boek begon, stelde hij vast dat het geheugen van de mensen slechts reikt tot omstreeks WOI. "Het boek gaat echter niet over oorlog maar vooral over de mensen, hoe ze woonden en leefden. Het was het opzet om met zoveel mogelijk mensen die geboren werden in de late 19de eeuw kennis te maken. Ik ga ook op zoek met familiale banden met huidige families. Het boek is een must voor wie een beetje interesse heeft in Bellegem.""In het boek wordt een kader geschetst over het wel en wee van de 19de-eeuwse periode in Bellegem. Daarin vind je vermeldingen over het burgerlijk en het kerkelijk bestuur, het onderwijs, de zorg voor armen en ouderlingen, de werkgelegenheid, enzovoort. Ik wil wel beklemtonen dat doorheen het werk de 'gewone' mens de hoofdrol speelt. Die moest overleven in de harde tijd van toen." Achteraan in het boek vind je een index met meer dan 600 familienamen. In de lopende tekst zijn er honderden geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens die her en der gevonden zijn opgenomen. Met de 60-tal gezinsfiches zullen vele mensen hun voorouders kunnen plaatsen. Een laatste stuk gaat over de ambachten. "Zo waren in Bellegem quasi geen kasseileggers, want die kwamen van elders, en was er een mutsenmaakster."Er zijn ook nieuwe elementen in het boek te vinden. "Voor het eerst wordt er iets gepubliceerd over de broederschappen, congregaties en genootschappen. Die waren in de 19de eeuw heel belangrijk en zijn nu zo goed als verdwenen. De mensen uit die periode hadden een diep geloof en waren van minstens één van die genootschappen actief lid, denk maar aan het H. Hart. Dat vond ik vooral op rouwprentjes. Over een donatie van Julie Barthelomeus en Auguste Charle aan het armenonderwijs en ouderlingenzorg en ook over een testament van de weduwe van onder meer Petrus Foulon staan er nieuwe zaken in het boek."Over de industriële ontplooiing kon Gerrit kort zijn. "Brouwerijen Facon en Vanderghinste waren de enige bedrijven met een industriële aanzet. Andere bedrijven ontstonden pas later maar zijn nooit industrieel uitgegroeid.