Sinds 2011 maakte de stadspoort deel uit van de museumkoepel "Bruggemuseum", die als doel had de geschiedenis van de stad over diverse locaties te vertellen. "Nu heeft het volledig gerenoveerde en heringerichte Gruuthusemuseum dez...