In doffe ellende, zo eindigt het toneelstuk 'Het gezin Van Paemel' van Cyriel Buysse dat in 1988 door Pogen werd opgevoerd. Henri Minne was een van de toeschouwers. Hij vond dat een toneelstuk moest eindigen met een positieve boodschap en schreef dus een verhaal over het wel en wee van een fictieve vlassersfamilie: "Van vlas en van menschen". Het verhaal werd door Jan Deryckere in toneelvorm omgezet en door toneelkring Pogen opgevoerd in 1989.
...

In doffe ellende, zo eindigt het toneelstuk 'Het gezin Van Paemel' van Cyriel Buysse dat in 1988 door Pogen werd opgevoerd. Henri Minne was een van de toeschouwers. Hij vond dat een toneelstuk moest eindigen met een positieve boodschap en schreef dus een verhaal over het wel en wee van een fictieve vlassersfamilie: "Van vlas en van menschen". Het verhaal werd door Jan Deryckere in toneelvorm omgezet en door toneelkring Pogen opgevoerd in 1989.Dit stuk wordt nu hernomen op initiatief van heemkundige kring Wibilinga, in het kader van 150 jaar Constant Vansteenkiste. Een naam die vlas en Wevelgem met elkaar verbindt. "Daarom dat dit toneelstuk perfect in dit kader past", aldus Xavier Defranq van Wibilinga. "Het stuk schetst hoe de vlaswereld eraan toeging rond 1930, een periode van welvaart en crisis. Het hele gebeuren speelt zich af in de woonplaats van Miel Vergote, een 60-jarige vlasser. Een pittig detail is dat Henri Minne een leerling was van Constant Vansteenkiste. Op zondag volgde hij bij hem les in het Vlasinstituut in Kortrijk. Zijn echtgenote Elisabeth was trouwens de dochter van de broer van Constant. Henri was bezield door het vlas."De versie van 2019 wordt gebracht door een gelegenheidsgroep acteurs die hun toneelstrepen al een tijdje verdiend hebben, aangevuld met een aantal opmerkelijke figuren. Velen ervan waren zelfs al een hele tijd niet meer te zien op een podium.De spelers zijn Mia Hubrecht, Nele Mispelaere, Guido Deleu, Hilde Mispelaere, Martijn Vuylsteke, Jan Nuyten, Joachim De Meyer, Matthias Mispelaere, Luc Capelle - vroegere buurman van Henri Minne -, Frank Corne en Jan Seynhaeve. Dokter Corne speelt de rol van dokter, burgemeester Seynhaeve speelt de rol van... burgemeester. Twee acteurs waren al van de partij bij de eerste opvoering in 1989: Willy Hubrecht en Geert Corne. Geert speelt de rol van Miel, de vlashandelaar. "Het is pas de tweede keer dat dit stuk opgevoerd wordt. Je mag dus stellen dat ik nog geen opvoering gemist heb", grapt Geert. "Dertig jaar geleden trokken we volle zalen, het thema was toen heel actueel. De vlassers zaten toen in de zaal, iedereen had van dicht of van ver de vlasnijverheid meegemaakt. Bovendien was het stuk heel herkenbaar. Henri Minne had zich voor zijn personages gebaseerd op werkelijk bestaande figuren zoals de pastoor uit Oostende, of de kommeere Farilde (gespeeld door Hilde Mispelaere) waarvan iedere Wevelgemnaar wist dat ze altijd alles had gezien vanachter haar gordijn. We hebben nu heel wat aanpassingen gedaan, zo zijn de monologen ingekort."Regisseur Martien D'Hondt is geen Wevelgemse maar wel opgegroeid met het vlas. Ze is er helemaal van doordongen, zegt ze zelf. "Ik heb wel ervaring met toneel. Toen men me vroeg om te helpen met de regie van dit stuk heb ik niet getwijfeld. Ik ben gids in Textuur en organiseerde onlangs nog een erfgoeddag rond het vlas", somt ze op. "De eigenlijke repetities zijn gestart op 1 april. Het is geen evident stuk, dus niets dan respect voor de acteurs."Om de toeschouwer zich optimaal te laten inleven, worden er een half uur voor aanvang filmopnames geprojecteerd van hoe de vlasbewerking verliep in de jaren 30 van de vorige eeuw. Het publiek krijgt ook een verklarende woordenlijst met typische vlastermen.