Francis Leman (48) is de man van Kathy Bultynck, die les geeft in de basisschool Sint-Tillo/Sint-Jozef. Francis maakt nog tot augustus deel uit van het Izegemse Flexteam in de politiezone RIHO. Francis en Kathy hebben twee zonen: Matthias (21), die in zijn derde jaar bestuurskunde en publiek management aan de Gentse universiteit zit, en Gilles, die secundair onderwijs volgt in de Prizma middenschool de Pélichy.
...

Francis Leman (48) is de man van Kathy Bultynck, die les geeft in de basisschool Sint-Tillo/Sint-Jozef. Francis maakt nog tot augustus deel uit van het Izegemse Flexteam in de politiezone RIHO. Francis en Kathy hebben twee zonen: Matthias (21), die in zijn derde jaar bestuurskunde en publiek management aan de Gentse universiteit zit, en Gilles, die secundair onderwijs volgt in de Prizma middenschool de Pélichy."Ik behaalde het diploma traiteur aan Ter Groene Poorte in Brugge", zegt Francis. "Na mijn studies werkte ik vier jaar in de vleesbranche en daarna nog twee jaar in een keuken van het leger. In 1998 ging ik bij de politie. Eerst zeven jaar in Blankenberge. Nu ben ik al 13 jaar bij de politiezone RIHO. Ik hou van mijn job bij de politie omdat ik graag contact heb met mensen. Ik ben liever van het soort 'de politie is uw vriend' dan van de bestraffende politie. Het laatste decennium is er echter zoveel veranderd en zie ik bij de burger het respect voor de politie wegebben. Soms gaat dat zelfs gepaard met verbaal en fysiek geweld. Daar heb ik het heel moeilijk mee."De keuze voor de uitbating van het cultuurcafé maakte Francis niet uit onvrede of frustratie bij de politie. "Absoluut niet! Ik ben wel al van mijn twaalfde op de een of andere manier bezig in de horeca en werkte na mijn studies in bijberoep bij onder andere Marc Ghekiere. Toen ik in het verenigingsleven actief was, organiseerde ik etentjes voor de Krekelzwemmers, de jeugd van FC Izegem (nu Mandel United)... en stelde dan soms ook mijn eigen team samen om dat alles te realiseren.""In januari organiseerde ik voor Mandel United nog een etentje voor 550 man. Ik heb dus al een beetje ervaring. Toen ik in januari vernam dat Lode het cultuurcafé niet verder zou uitbaten, wilde ik me kandidaat stellen voor de concessie. Ik keek al een tijdje uit om een horecazaak te beginnen. Het mocht wel geen nachtcafé zijn en moest verenigbaar zijn met de onderwijsjob van mijn vrouw Kathy. Het cultuurcafé voldeed aan die voorwaarden.""In een eerste fase zaten we aan tafel met het hele gezin. Het was belangrijk dat iedereen achter een eventuele beslissing stond. We waren het vrij vlug eens dat we die kans moesten grijpen. Het is een nieuwe uitdaging, wel met een goed onderbouwd financieel plan en een cultuurcafé met terras, dat nog heel wat mogelijkheden biedt qua uitbating. Van zodra we beslist hadden ervoor te gaan, ben ik regelmatig komen kijken hoe het er hier aan toe gaat. Ik maakte ook al kennis met regelmatige bezoekers van De Leest, met de huidige uitbater Lode die me op weg helpt en Geerwin Vandekerckhove van het Cultuurhuis. Het is mijn bedoeling om het in de beginperiode op dezelfde manier verder te zetten en eenmaal ik ingewerkt ben, te bekijken wat we in de cafetaria kunnen organiseren. Als we hier goed ingewerkt zijn, kijk ik ook om het assortiment in de cafetaria uit te breiden met bijvoorbeeld ijs, pannenkoeken en mogelijks andere snacks."Francis zal het cultuurcafé niet alleen runnen. "Nele, die al zeven jaar bij Lode helpt, blijft voor mij werken. Daarnaast kan ik uiteraard rekenen op mijn vrouw Kathy en mijn twee zonen Matthias en Gilles, die allemaal enthousiast zijn en de handen uit de mouwen zullen steken." (IB)