Tijdens het schooljaar Freinetschool De Tandem, gedurende de zomermaanden pop-upbar Peloeze. De infrastructuur gelegen aan de Leopold Debruynestraat 56 in de Brugse deelgemeente Sint-Kruis wordt zelfs in deze coronatijden maximaal gebruikt. De initiatiefnemers van Peloeze presenteren vanaf dit weekend de fototentoonstelling 'Talent Included'. "Met deze fotoreeks willen we de kunstenaars een gezicht geven", verduidelijkt Jasper van het Groenewoud. "Vaak kennen we hun werk van horen of zien, maar zijn we niet vertrouwd met de individuen erachter. Met de...

Tijdens het schooljaar Freinetschool De Tandem, gedurende de zomermaanden pop-upbar Peloeze. De infrastructuur gelegen aan de Leopold Debruynestraat 56 in de Brugse deelgemeente Sint-Kruis wordt zelfs in deze coronatijden maximaal gebruikt. De initiatiefnemers van Peloeze presenteren vanaf dit weekend de fototentoonstelling 'Talent Included'. "Met deze fotoreeks willen we de kunstenaars een gezicht geven", verduidelijkt Jasper van het Groenewoud. "Vaak kennen we hun werk van horen of zien, maar zijn we niet vertrouwd met de individuen erachter. Met deze reeks hopen we kunstenaars en creatievelingen zichtbaar en ook tastbaar te maken, in eerste instantie voor de Bruggelingen."Sammy Roelant en van het Groenewoud stellen dat deze mensen met hun talent op het vlak van ideeën, schoonheid en beleving een meerwaarde creëren voor onze maatschappij. "Ze hebben ons al zoveel gegeven. Als we hen nu achterlaten en hun talent verloren laten gaan, dreigen we als samenleving onszelf te verarmen", vindt van het Groenewoud. "Dit zijn mensen die met hun vaardigheden van Brugge een mooie, betere stad maken. We gaan ze nog hard nodig hebben. Daarom mogen we hen als maatschappij niet in de steek laten. Enerzijds heeft de politiek - op verschillende niveaus - een rol te spelen door middel van relancemaatregelen en financiering, goede statuten, het creatief inplannen van culturele activiteiten en een beroep te doen op lokaal talent. Dit zijn allemaal zaken die een grote groep zeer productieve mensen vooruit kunnen helpen. Anderzijds kunnen ook particulieren, bedrijven en organisaties kijken op welke manier ze deze mensen de komende maanden kunnen inschakelen. Zoals tijdens de coronaperiode de slogan 'shop local' sterk naar boven kwam om de lokale economie te steunen, stellen wij 'Talent Included'. Kies voor ons lokaal talent."De geportretteerde kunstenaars en cultuurwerkers zijn, in alfabetische volgorde: Maud Bekaert, Filip Bollaert, Pieter Boudens, Lex Calebout, Johan Clarysse, Sylvie Crutelle, Hans Dijckmans, Femke Den Hollander, Amaryllis Dieltiens, Rodrigo Fraga, Peter Jonckheere, Raven Lamoot, Pierre Muylle, Lukas Proot, Carlo Van Belleghem, Geert Vandewalle, Geertje Vangenechten en Timothy Verlinde. "De komende maanden gaan we elke foto afzonderlijk posten op onze 'Talent included'-Facebookpagina en er wat uitleg bij plaatsen", geeft Roelant mee. "We hebben ook nog enkele bijkomende foto's op onze schappen liggen. Die zullen we ook via voornoemd sociaal medium prijsgeven. Om onze pagina levendig te houden, gaan we tevens verschillende acties lanceren. De foto's op Peloeze zullen er de komende anderhalve maand staan om vervolgens als verkiezingsborden en beloften te vervagen. We hopen echter dat onze betrokkenheid als gemeenschap niet verzwakt."(svv)