De foto-expo heet niet voor niets 'Promenade', want fotograferen begint bij Daniel de Kievith met wandelen. Zeker als hij op zoek gaat naar de geest van Léon Spilliaert in beider geboortestad Oosten...