Het is een vreemd zicht: een volle eetzaal in een zo goed als lege school. Alle lokalen van het VTI in Zeebrugge zijn verlaten, er is geen leraar te bespeuren, maar toch zijn alle tafeltjes in de eetzaal bezet. Er wordt soep geschonken en er ontstaat rumoer wanneer een woordenwisseling tussen drie tieners ontspoort.
...