Het hing al een tijdje in de lucht. Al jaren kende de Esense harmonie een terugloop van leden en was er geen instroom van jonge muzikanten. "Daarom werd beslist om ermee op te houden", vertelt voorzitter Werner Verheecke. "Onze harmonie ontsnapt jammer genoeg niet aan de algemene tendens van een dalende instroom van jonge muzikanten. Enkele van onze leden worden een jaartje ouder en ...