Het hing al een tijdje in de lucht. Al jaren kende de Esense harmonie een terugloop van leden en was er geen instroom van jonge muzikanten. "Daarom werd beslist om ermee op te houden", vertelt voorzitter Werner Verheecke. "Onze harmonie ontsnapt jammer genoeg niet aan de algemene tendens van een dalende instroom van jonge muzikanten. Enkele van onze leden worden een jaartje ouder en ...

Het hing al een tijdje in de lucht. Al jaren kende de Esense harmonie een terugloop van leden en was er geen instroom van jonge muzikanten. "Daarom werd beslist om ermee op te houden", vertelt voorzitter Werner Verheecke. "Onze harmonie ontsnapt jammer genoeg niet aan de algemene tendens van een dalende instroom van jonge muzikanten. Enkele van onze leden worden een jaartje ouder en haken wegens gezondheidsredenen noodgedwongen af. Uitstappen zijn hierdoor al langer niet meer haalbaar, repetities worden steeds minder regelmatig bijgewoond. Onze vereniging werd de laatste jaren medegedragen door muzikanten van de fanfare van Vladslo, die ons graag kwamen helpen. We repeteerden maar om de twee weken, maar de repetities konden nog weinigen boeien. Met een gemiddelde bezetting van twaalf muzikanten was de verdere uitbouw van ons korps absoluut niet meer haalbaar."Dat de harmonie uitgerekend in zijn jubileumjaar de handdoek gooit, is opmerkelijk. Begin september organiseerde de vereniging nog een play-in ter gelegenheid van zijn 175-jarig bestaan. "Deze play-in was enkel nog mogelijk dankzij de medewerking van vrienden-muzikanten van de omliggende muziekverenigingen, die onze harmonie een warm hart toedragen. Het is meteen ook ons afscheid geweest. We hebben de voorbije jaren, soms in moeilijke omstandigheden, een mooie muzikale koers gevaren en we zijn iedereen die zich daarvoor heeft ingezet ontzettend dankbaar. Met pijn in het hart moeten we vaststellen dat de huidige situatie onhoudbaar geworden is. We stoppen liever in schoonheid, dan er nog het spreekwoordelijke 'jaar teveel' bij te doen. We danken iedereen - stichtende leden, bestuursleden, voorzitters, secretarissen, dirigenten, muzikanten van 1844 tot heden, en harde werkers achter de schermen - voor hun engagement en inzet. Zijn hebben allen hun steentje bijgedragen aan de rijke geschiedenis van onze harmonie", aldus Werner Verheecke. (KLD)