De voorzitter van het feestcomité, Gerard Amelynck, is blij met die erkenning en hoopt nu eindelijk wat steun te krijgen van de gemeente. "We ontvangen momenteel geen enkele subsidie voor de reuzenactiviteiten van de gemeente. We krijgen ook geen materiële ondersteuning om de reuzen naar andere locaties te vervoeren bijvoorbeeld. Alles wordt gesubsidieerd via de werkingsinkomsten van de vereniging...

De voorzitter van het feestcomité, Gerard Amelynck, is blij met die erkenning en hoopt nu eindelijk wat steun te krijgen van de gemeente. "We ontvangen momenteel geen enkele subsidie voor de reuzenactiviteiten van de gemeente. We krijgen ook geen materiële ondersteuning om de reuzen naar andere locaties te vervoeren bijvoorbeeld. Alles wordt gesubsidieerd via de werkingsinkomsten van de vereniging", foetert Amelynck.Het 'in stand' houden van de reuzen is ook al niet goedkoop. Zelfs als dit onderhoud in eigen beheer gebeurt. "Voor de stoffen van de vernieuwde kledij werd minimum 1.000 euro betaald. Het aanmaken van de kledij werd gelukkig uitgevoerd door bestuursleden. Neem daarbij de aangepaste kledij voor de medewerkers, de huur van voertuigen, de verplaatsingskosten, de verzekeringen en de huur van standplaatsen. Dan kom je al aan een aardige som", vertelt hij.OnderdakEen ander heikel punt is volgens Gerard Amelynck het probleem van onderdak voor de reuzen. "De geraamten en koppen staan opgesteld in een open loods bij een landbouwer, onbeschermd in weer en wind", legt hij uit. Een navraag bij het college van Burgemeester en Schepenen leverde geen resultaat op. Via een schrijven van het gemeentebestuur van 2 december 2013 kregen ze volgend standpunt: "Na overleg stelt het college niet onmiddellijk een oplossing te kunnen bieden voor dit probleem, maar verklaart het zich bereid om overleg te plegen ten einde tot een aanvaardbaar voorstel te komen voor beide partijen. We houden u zeker op de hoogte van zodra een mogelijke oplossing in zicht is." Daaruit besluit Amelynck dat er geen locatie wordt gegeven om te voorkomen dat meerdere verenigingen zouden aankloppen.Dit alles bezorgt de voorzitter een wrang gevoel. "Misschien kunnen onze reuzen binnenkort logeren bij het nieuwe reuzenfenomeen Kintie", aldus nog Amelynck. Hij hoopt alsnog dat de erkenning als 'Immaterieel cultureel erfgoed' een impuls kan geven om een oplossing te zoeken voor de onderdakproblematiek. (GVH)