Kortrijk telt negen ontmoetingscentra (een in elke deelgemeente, twee in Heule en eentje aan De Lange Munte, red.). Dat er nog veel onduidelijkheid heerst rond de inkanteling van die centra in de stad werd ook op de gemeenteraad van maandagavond nog maar eens duidelijk. Mia Cattebeke van oppositiepartij CD&V vreest dat vrijwilligers niet meer gemotiveerd zullen zijn als ze hun zelfstandigheid kwijt geraken. "Als de stad alles beslist en vrijwilligers alleen nog mogen uitvoeren, dan vrees ik dat veel mensen dat als een gebrek aan vertrouwen zullen aanzien. Hoe gaan jullie dat vermijden?", klonk het.
...

Kortrijk telt negen ontmoetingscentra (een in elke deelgemeente, twee in Heule en eentje aan De Lange Munte, red.). Dat er nog veel onduidelijkheid heerst rond de inkanteling van die centra in de stad werd ook op de gemeenteraad van maandagavond nog maar eens duidelijk. Mia Cattebeke van oppositiepartij CD&V vreest dat vrijwilligers niet meer gemotiveerd zullen zijn als ze hun zelfstandigheid kwijt geraken. "Als de stad alles beslist en vrijwilligers alleen nog mogen uitvoeren, dan vrees ik dat veel mensen dat als een gebrek aan vertrouwen zullen aanzien. Hoe gaan jullie dat vermijden?", klonk het. Haar partijgenoot Benjamin Vandorpe maakt zich dan weer zorgen over de financiële kant. "Op dit moment mogen verenigingen een deel van de opbrengst van hun activiteiten in een OC zelf houden, maar zal dat ook zo blijven?", vraagt hij zich af. Ook Groen maakt zich zorgen. "Van mensen op het terrein krijgen wij veel vragen", klinkt het.Schepen van Ontmoetingscentra Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) schiep wat hoognodige duidelijkheid. "Wij komen in vrede, al die bezorgdheden zijn absoluut niet nodig!", aldus de schepen. "We willen net de drempel om mee te werken in een OC verlagen. Zo hopen we ook niet-erkende verenigingen en enthousiaste buurtbewoners te lokken. Zij zullen voortaan ook aanspraak kunnen maken op verlaagde tarieven. Iedereen blijft welkom en de stad zal zich niet bemoeien met de programmatie. Alles dat gepland staat, kan gewoon plaatsvinden. Het worden gewoon coproducties. En neen, dit is geen verdoken besparing, integendeel. De budgetten blijven dezelfde." Het voorstel werd dan ook goedgekeurd.Concreet wil dat zeggen dat de vzw's zoals ze nu bestaan vanaf 1 januari 2020 opgeheven worden. De bestaande beheerscomités en raden van bestuur (die nog blijven bestaan tot 12 januari, red.) worden vervangen door een OC-kern en een OC-raad. De raad zal bestaan uit leden van erkende verenigingen, leden van niet-erkende verenigingen en buurtbewoners. Politici hebben er enkel nog een plaats als ze zich ook engageren. Het is de raad die in overleg met de stad de jaarwerking en het budget zal bepalen. De kern wordt samengesteld vanuit de raad en wordt geleid door een OC-coördinator. Die staan in voor het dagelijkse bestuur en zullen ondersteund worden door de stadsdiensten.De leden van de raad zullen geselecteerd worden door een tijdelijke expertengroep bestaande uit een gebiedswerker, de huidige voorzitter van het OC en twee vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen. Opvallend: je hoeft niet per se zes jaar te zetelen, zoals dat vroeger het geval was. "We hebben die termijn verlaagd naar drie jaar omdat we voelden dat daar in onze maatschappij nood aan is", vertelt Pieter Haesbrouck van Arch, het expertenbureau waar de stad mee samenwerkte. "We hopen op die manier ook meer jongeren aan te trekken want de opvolging is lang niet overal verzekerd."Tot slot komt er ook extra dienstverlening in de OC's. Met andere woorden, je zal niet voor al je papierwerk naar het stadhuis in het centrum moeten komen. "Al ga je er natuurlijk geen ID kunnen afhalen, het zal meer over bepaalde informatie gaan", aldus Ruth Vandenberghe. "Hoe we dat concreet gaan invullen zal blijken in de loop van volgend jaar."