"Ik mag zeggen dat ik, samen met nog vier andere leden, 40 jaar geleden mee aan de wieg van de kunstkring gestaan heb", steekt Edith Eggermont van wal. "Het was de toenmalige Pittemse cultuurschepen Jozef Lambrecht die ijverde voor het groeperen van lokale kunstenaars in een tentoonstelling. Hij kreeg een tiental deelnemers bij elkaar, van wie ik er een was, maar na drie edities vond hij dat we op eigen benen moesten staan en dus werd de kunstkring opgericht, met Anna Coussens als eerste voorzitter. Anna was cultureel heel actief en paste dus perfect in het plaatje. Ze was ook een uitstekende muzikante, maar merkte gaandeweg dat ze een stuk minder praktisch aangelegd was, waardoor ik vaak de praktische kant voor mijn rekening nam. Na tien jaar besloot ze haar taak als voorzitter d...

"Ik mag zeggen dat ik, samen met nog vier andere leden, 40 jaar geleden mee aan de wieg van de kunstkring gestaan heb", steekt Edith Eggermont van wal. "Het was de toenmalige Pittemse cultuurschepen Jozef Lambrecht die ijverde voor het groeperen van lokale kunstenaars in een tentoonstelling. Hij kreeg een tiental deelnemers bij elkaar, van wie ik er een was, maar na drie edities vond hij dat we op eigen benen moesten staan en dus werd de kunstkring opgericht, met Anna Coussens als eerste voorzitter. Anna was cultureel heel actief en paste dus perfect in het plaatje. Ze was ook een uitstekende muzikante, maar merkte gaandeweg dat ze een stuk minder praktisch aangelegd was, waardoor ik vaak de praktische kant voor mijn rekening nam. Na tien jaar besloot ze haar taak als voorzitter door te geven en bijna automatisch kwamen ze bij mij uit.""Ik kijk alleszins met veel voldoening terug op de voorbije 30 jaar. Uiteraard zijn er goede en mindere momenten geweest, maar ik ben toch wel trots te mogen zeggen dat in al die tijd meer dan 60 mensen aan een of meer van onze tentoonstellingen hebben deelgenomen. Uiteraard zijn er een aantal hoogtepunten geweest, waarop ik met genoegen terugkijk. Ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan hebben we, in samenwerking met de basisscholen van Pittem en Egem, tijdens de vakanties per klas creatieve activiteiten georganiseerd. Naar aanleiding van ons 25-jarig bestaan hebben we dan weer meer dan 80 vogels in recyclagemateriaal gemaakt, die overal aan de invalswegen van Pittem in groepen werden neergezet. Als conceptuele kunst kon dat zeker tellen.""Ik denk ook terug aan onze deelnames aan de Open Bedrijvendagen, waarbij we kunst brachten die aangepast was aan de branche en uiteraard wil ik onze jaarlijkse tentoonstellingen niet vergeten. Ik heb altijd met veel enthousiasme en plezier aan dat alles meegewerkt, maar de laatste jaren begon ik toch te denken aan het doorgeven van mijn functie als voorzitter. Ik zag in Pol al een tijdje een geschikte opvolger en dus hebben we hem vanuit het bestuur voorgesteld om de functie over te nemen. Ik blijf uiteraard nog lid en zal blijven meehelpen bij de activiteiten.""Ik ben eigenlijk eerder toevallig bij de kunstkring terechtgekomen door een brochure met alle verenigingen die we op de ontvangst van de nieuwe inwoners na onze verhuizing vanuit Menen kregen", pikt Pol Decuyper in. "Ik was al een tijdje met kunst bezig en besloot eens wat informatie in te winnen bij de kunstkring. Ik nam deel aan de julitentoonstelling, vond hier meteen mijn gading en ben dus bij de vereniging gebleven. Toen Edith mij vroeg om haar taak als voorzitter over te nemen heb ik daar toch even moeten over nadenken, maar besloot het dan uiteindelijk toch te doen, mits ik mijn eigen accenten mocht leggen.""Zo ben ik iemand die gelooft in delegeren. Een van de zaken die ik zou willen aanpassen, is om bij activiteiten te werken met werkgroepen. Een heel jaar in de weer zijn, is voor de mensen vaak te veel gevraagd, maar de schouders mee onder één organisatie zetten, valt vaak meer binnen de mogelijkheden. Het eerste resultaat van mijn aanpak zal te zien zijn tijdens onze tentoonstelling van dit jaar. Zo hebben we er vanaf dit jaar voor gekozen om telkens een of twee leden in de kijker te zetten door ze extra expositieruimte te geven. Dit jaar zijn dat Lindsay Samyn (schilderijen) en Marc Vanhecke (metaalsculpturen). Daarnaast nemen ook alle leden dit jaar deel, zodat een waaier aan kunstvormen bewonderd kunnen worden."(Jan Goossens)