"De beslissing om de bevoegdheden van de cultuurraad uit te breiden met het beheer van de gemeentelijke zalen en de bibliotheek werd ingegeven door diverse factoren", vertelt cultuurschepen Paul Lambrecht. "Wat het beheer van de gemeentelijke zalen betreft was het vroegere beheersorgaan meer en meer uitgehold, zodat het niet meer representatief was voor de waaier aan verenigingen. Door het onder de vleugels van de cultuurraad onder te brengen is een bredere inspraak mogelijk. De beslissing om ook de bibliotheek onder de bevoegdheid van de cultuurraad te brengen is ingegeven door het feit dat de bib niet langer alleen een plaats is om boeken te ontlenen, maar meer en meer een ontmoetingspla...