Daarom maakten de diensten van het cultuurcentrum een 'basisprotocol cultuur'. Het protocol bevat de basisinformatie waar je als vereniging minstens aan moet voldoen om veilig op te starten. Alles start met de opmaak van een draaiboek voor elke activiteit die je wil organiseren. Zie je t...

Daarom maakten de diensten van het cultuurcentrum een 'basisprotocol cultuur'. Het protocol bevat de basisinformatie waar je als vereniging minstens aan moet voldoen om veilig op te starten. Alles start met de opmaak van een draaiboek voor elke activiteit die je wil organiseren. Zie je tussen het bos de bomen niet meer of wil je je draaiboek laten nakijken, contacteer dan de dienst Sociaal Cultureel Werk van het Cultuurcentrum. Volgende activiteiten kunnen nog niet omwille van een verhoogd risico op speekseldruppels en infectie: (koor)zang en alles wat aanleiding geeft tot luid spreken of roepen. Alle activiteiten waar blaasinstrumenten bij betrokken zijn. Alle activiteiten waar nauw 'fysiek contact' bij nodig is (dans, toneel ...). Andere culturele activiteiten kunnen terug opstarten maar wel aan de hand van een aantal belangrijke maatregelen. Belangrijke beslissingen van de lokale veiligheidscel voor verenigingen: traditionele eetfestijnen kunnen vanaf 1 juli opnieuw georganiseerd worden voor max. 50 personen en volgens de richtlijnen van de horeca. Take away eetfestijnen kunnen door verenigingen georganiseerd worden volgens de geldende richtlijnen hiervoor. Vragen rond de culturele infrastructuur of zaalverhuur,.. kan en stellen aan het Cultuurcentrum.Infopunt voor de socio-culturele verenigingen binnen het Cultuurcentrum: Dienst Sociaal Cultureel Werk, Eva Glorieux en Liesbet De Wilde, telefoon 050 630 430.(DM)