De Corneelkring had aanvankelijk een ander stuk voor ogen, maar gezien de coronacrisis opteerde Piet voor een coronaproof stuk, want 'Voor alles is er een tijd' bestaat uit een opeenvolging van monologen, terwijl het toch één verhaal vormt.
...

De Corneelkring had aanvankelijk een ander stuk voor ogen, maar gezien de coronacrisis opteerde Piet voor een coronaproof stuk, want 'Voor alles is er een tijd' bestaat uit een opeenvolging van monologen, terwijl het toch één verhaal vormt."Er zijn twee verhaallijnen. De eerste is hedendaags, de tweede speelt zich af tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog. Op het einde van het stuk wordt duidelijk hoe die twee verhaallijnen op een verrassende manier toch mooi in elkaar vallen", vertelt regisseur Piet Lesage. "Een opa, zijn dochter en zijn kleindochter vertellen anno 2020 over hun grootouders. Drie opeenvolgende generaties beschrijven gelijkaardige ervaringen, aangevoeld in een andere tijdsgeest. Opa is zelf al grootouder, de andere twee zullen het misschien ooit worden", aldus de reggiseur. "Daarnaast is er ook het verhaal van twee jonge mensen tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog. Zij is afkomstig uit Normandië en belandt op een vreemde manier in ons land. Hij woont in Putte bij Mechelen en ontmoet haar, met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk worden zij zelf ook ouders en grootouders.""Wat hebben al deze verhalen met elkaar te maken? Heeft het zin om ze met elkaar te vergelijken, om er in te beginnen graven? Misschien laten we toch beter de geschiedenis rusten? Want voor alles is er een tijd", vervolgt Piet Lesage. "Het boeiende en unieke aan deze productie is, dat het om 15 monologen gaat, die uiteindelijk toch leiden tot één samenhangend verhaal. Maar dat wordt pas op het einde helemaal duidelijk." Vijf personages dus, die vertolkt worden door Corneelkring-anciens Erwin Ruyssen en Charlotte De Tavernier naast drie nieuwkomers: Diethe Degryse (10 jaar), Julie Podevyn en Victor Van Kerckhove. Er zijn ook muzikale intermezzo's door Hein Lesage en Jan Lasure.Als de coronamaatregelen het toelaten, zijn de voorstellingen voorzien voor eind november-begin december. Repeteren is alvast geen probleem, omdat er telkens één op één gerepeteerd wordt: regisseur en één actrice/acteur. Gezien het monologen zijn, is er geen fysiek contact tussen de spelers. De première is voorzien op zaterdag 28 november. De andere voorstellingen staan nog niet vast, omdat het nog wachten is op de beschikbaarheid van OC Den Briel in de weken daarop. Gezien de coronamaatregelen zal er wat publiek betreft, gewerkt worden met bubbels. De volledige capaciteit van het OC (180 toeschouwers) zal dus niet kunnen worden benut.Maar de Corneelkring hoopt dat er meer speeldata mogelijk zullen zijn dan gewoonlijk. Hierop is het nog enkele weken wachten. Hou dus www.corneelkring-brielen.be in het oog. (EG/ foto EG)