Reden zijn de strengere normen die door de federale overheid werden opgelegd voor...

Reden zijn de strengere normen die door de federale overheid werden opgelegd voor het organiseren van activiteiten in open lucht en het niet kunnen verzekeren van de veiligheid en de gezondheid van de toeschouwers voor dit openluchtconcert. De geboekte reservaties worden telefonisch verwittigd door de inrichters, het marktplein van Beselare is bijgevolg op die avond terug vrij om wagens te parkeren.(ZB)