De kerk van Sint-Franciscus is de eerste in Menen waar in het kader van het kerkenplan niet langer erediensten worden gehouden. Met ingang van 15 maart 2019 wordt de kerk onttrokken aan de eredienst en teruggebracht tot een profaan en niet-onwaardig gebruik. Tot voor kort was er nog een eredienst per week, doopsels of begrafenissen waren er al een tijdje niet meer.
...