Ce Magnifique Gâteau refereert naar een statement gemaakt in de 19de eeuw, toen de Europese machten begonnen aan wat een van de meest gewelddadige periodes zou worden in de Afrikaanse geschiedenis. Koning Leopold II vergeleek Afrika met een magnifieke taart waar hij zich een deel van wou toe-eigenen. De film neemt geen politieke of morele standpunten in maar zoekt eerder naar de zwaktes binnenin de personages.

In de Koninklijke Gaanderijen, tussen het Leon Spilliaerthuis en het Thermae Palace, worden de poppen en enkele gebruikte voorwerpen voor de sets tentoongesteld. "We hebben maar liefst zes maanden gewerkt aan het maken van de poppen en de attributen die in de film voorkomen", legt Emma De Swaef, die zes maanden lang in Bretagne verbleef om de sets en de poppen te construeren, samen met Marc James Roels. "Ons pronkstuk is toch wel de replica van de winterserre van Laeken. Daar werkten we drie maanden lang aan." "We waren nooit echt in de serre, maar konden toch de plannen op de kop tikken", zegt Marc James. "Na de tentoonstelling in Oostende gaan de poppen, attributen en de serre mee op een tour van een aantal tentoonstellingen.

(JRO)

De expo is toegankelijk van vrijdag 7 september tot zaterdag 15 september, telkens van 14 uur tot 17 uur. De toegang is gratis.