Die exposities wijdde het Cultuurcentrum Brugge achtereenvolgens aan het kunstenaarsduo Tripot (Marius Packbier en Aïlien Reyns), Emi Kodama en Sarah Westphal, een expositie die er nog tot en met aanstaande zondag loopt. Nu straalt hun werk ook van glanzend papier af dankzij voornoemde publicatie die in een oplage van vierhonderd exemplaren van de persen rolde. Dit boekje, goed voor 68 bladzijden met harde kaft, kun je aanschaffen voor nauwelijks zes euro.
...

Die exposities wijdde het Cultuurcentrum Brugge achtereenvolgens aan het kunstenaarsduo Tripot (Marius Packbier en Aïlien Reyns), Emi Kodama en Sarah Westphal, een expositie die er nog tot en met aanstaande zondag loopt. Nu straalt hun werk ook van glanzend papier af dankzij voornoemde publicatie die in een oplage van vierhonderd exemplaren van de persen rolde. Dit boekje, goed voor 68 bladzijden met harde kaft, kun je aanschaffen voor nauwelijks zes euro.De voorstelling van deze publicatie greep het Cultuurcentrum Brugge aan om zes kunstminnende personen uit te nodigen die zich bogen over de zin van een kunstwedstrijd als 'Input/Output' en welke lessen er naar de toekomst toe uit kunnen getrokken worden.Na een welkomstwoord van Filip Strobbe, directeur van het Cultuurcentrum Brugge, stak moderator Johan Debruyne, kunstcriticus bij onder meer het maandelijkse HART Magazine, een striemend en emotioneel betoog af tegen het beleid dat bewindvoerders van Die Scone de voorbije vier decennia inzake hedendaagse kunst gevoerd hebben. "Men had kunstwerken van ondertussen internationaal gereputeerde kunstenaars als Berlinde De Bruyckere en Wim Delvoye op rotondes kunnen plaatsen, maar onder druk van de politiek koos men voor Brugse kunstenaars. Provincialisme van het zuiverste water in een stad die mij na aan het hart ligt, maar men opteerde tientallen jaren vooral voor figuratief brons met het resultaat dat we kennen: een parcours vol dilettantisme", sprak Debruyne, die wel lof had voor de inspanningen die Jan Verhaeghe, medewerker van het Cultuurcentrum Brugge, verricht voor die hedendaagse kunsten in Die Scone, onder meer 'Input/Output', dus.Daarna riep Debruyne eerst Elke Desutter, kunstenares en aan het hoofd van de atelierwerking van De Tank, naar voren. De Brugse vond de prijs die aan voornoemde wedstrijd hangt belangrijk. "De feedback van de jury zet je als jonge kunstenaar ook op weg om het traject naar je eerste solotentoonstelling tot een goed einde te brengen", aldus Desutter.Joost Goethals, directeur van de Academie Brugge DKO, vond dat Brugge ter zake nog meer moet inzetten op "het maken van een netwerk van partners, gaande van de Musea Brugge tot Vormingplus regio Brugge. We kijken hier ook nog te veel naar onze eigen navel. We moeten proberen weerklank te vinden in Vlaanderen en zelfs Europa", aldus Goethals.Ook Frank Maes, artistiek directeur van kunstgalerie Emergent in Veurne, gaf een open doekje aan het Cultuurcentrum Brugge, "dat net als de confraters van Strombeek-Bever als cultureel centrum zijn expertise ook investeert in eigentijdse beeldende kunst. Aan Input/Output mag je niet deelnemen als je ouder bent dan 35 jaar, maar dit legt druk op kunstenaars. Als ze die leeftijdsgrens nog niet bereikt hebben, zijn ze vaak nog erg jong. En als ze het op hun 45ste nog niet gemaakt hebben, zijn hun kansen zo goed als nihil." Maes vond het ook onbegrijpelijk dat De Bond (de voormalige tentoonstellingsruimte aan de Buiten Smedenvest, nvdr) gesloten werd.Schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) gaf uitleg. "In dit gebouw kan de veiligheid van bezoekers niet langer gegarandeerd worden. De toestand is zo erg dat De Bond zelfs richting reien aan het doorzakken is." Hij beloofde wel dat er op de nieuwe museumsite van de stad Brugge, die aan het eind van deze legislatuur klaar zou moeten zijn, ook ruimte zal zijn voor hedendaagse beeldende kunst.De eerder aangehaalde Input Output-laureate Sarah Westphal onderstreepte het belang van de kunstwedstrijd, "zeker in tijden waarin voor jonge kunstenaars subsidies wegvallen."Geertje Vangenechten, een Antwerpse kunstenares die in Brugge kwam wonen en dit seizoen artist in residence is van het Cultuurcentrum Brugge, gaf toe dat ze nog nooit iets voor wedstrijden heeft ingezonden. "Kunstenaar zijn is een soort geaardheid", sprak Vangenechten. "Dit vraagt om ondersteuning, maar het georganiseerde van kunst is aan mij voorbijgegaan. Niettemin hoop ik dat er ook hier een landschap ontstaat."Jonas Vansteenkiste ten slotte, kunstenaar, lesgever en curator, bewees eveneens lippendienst aan het belang van kunstwedstrijden en de locatie waarin ze plaatsvinden. "Wedstrijden brengen willens nillens meer volk op de been. Helaas zijn er heel wat verdwenen, mede omdat Cultuur geen bevoegdheid meer is van de provincies. Als West-Vlaming won ik destijds een prijs in Oost-Vlaanderen", aldus Vansteenkiste, die ook gewonnen is voor meer netwerking. "In onze kleine wereld wordt te weinig samengewerkt", brak hij een lans voor meer toenadering.Jan Verhaeghe gaf nog mee dat het Cultuurcentrum Brugge het boek 'Input/output Laureaten in de kijker 2015-2019' naar honderd adressen van belangrijke (inter)nationale instituties gestuurd zal worden. In de hoop dat Brugge wat meer renommee verwerft als stad waar ook eigentijdse beeldende kunst een plaats heeft.(svv)