Simon Stevin werd in 1548 geboren in Brugge, vluchtte als calvinist ten tijde van de godsdienstoorlogen naar de Noordelijke Nederlanden, was actief in Delft, stierf in Leiden of Den Haag in 1620. "Hij was een van de grootste wetenschappers van zijn tijd, de homo universalis van de Lage Landen, actief in de wiskunde, navigatie, krijgswetenschap, waterbouwkunde, stedenb...