De historische zustersteden Damme en Brugge gaan intens samenwerking op cultuurtoeristisch vlak, zo werd donderdagnamiddag bekend gemaakt in het Brugs stadhuis door burgemeester Dirk De fauw en cultuurschepen Nico Blontrock van Brugge en burgemeester met bevoegdheid voor cultuur Joachim Coens van Damme. "Als centrumstad bereiken we ook veel bewoners van de ruimere regio. We vinden het als stadsbestuur dan ook logisch dat we goede contacten onderhouden met onze buurgemeenten", zei Brugs burgemeester Dirk De fauw. "De voorbije maanden leidden contacten tussen Dams burgemeester Joachim Coens en Brugs cultuurschepen Nico Blontrock tot een concreet voorstel om op vlak van cultuur te gaan samenwerken."
...