De tentoonstelling biedt een mooi overzicht van de realisaties van de voorbije periode. Om iedereen de mogelijkheid te bieden een kijkje te komen nemen en de drukte te spreiden loopt die nog tot eind oktober. Op die manier kan men de expo rustig en coronaproof bezoeken. Tijdens het openingsmoment was er locatietheater voorzien en bezoekers kregen een attentie. In ruil voor tien Uitpas-punten kun je nog steeds een linnen tas met het feestlogo bemachtigen.
...

De tentoonstelling biedt een mooi overzicht van de realisaties van de voorbije periode. Om iedereen de mogelijkheid te bieden een kijkje te komen nemen en de drukte te spreiden loopt die nog tot eind oktober. Op die manier kan men de expo rustig en coronaproof bezoeken. Tijdens het openingsmoment was er locatietheater voorzien en bezoekers kregen een attentie. In ruil voor tien Uitpas-punten kun je nog steeds een linnen tas met het feestlogo bemachtigen.Twintig jaar samen projecten en activiteiten op het getouw zetten, een collectie uitbouwen, waardevolle materialen bewaren, kinderen en jongeren mee laten jureren over jeugdboeken, aankomend schrijftalent, gevestigde auteurs en muzikanten een platform aanbieden, inspelen op de digitale behoeften, samenwerken met partners uit het werkveld, de liefde voor het geschreven woord als het ware meegeven met de paplepel, ... Telkens inspelen op actuele zaken of linken aan evenementen zoals het Filmfestival, Theater aan Zee,... Noem het maar op en de bib heeft er een antwoord op.In die twintig jaar gingen heel wat personeelsleden met pensioen en nieuwe mensen kwamen hun plaats innemen. Recent werd ook een nieuwe bibliothecaris aangesteld. Sven Raeymaekers verwoordt het als volgt: "De Bibliotheek aan Zee is een rots in de branding binnen het culturele en maatschappelijke landschap van Oostende. Het personeel en de functionaliteit van de bibliotheek is net als de branding aan verandering onderhevig. De bibliotheek zelf wordt met de jaren mee gevormd door deze wijzigingen, maar blijft altijd sterk verankerd in de lokale gemeenschap. Het is een toonbeeld van lokale socio-culturele betrokkenheid. De expo geeft een mooi beeld van de gelaagdheid van de bibliotheek, want wij zijn zo veel meer dan enkel het lenen en lezen van boeken."De grootste uitdaging waar de bibliotheek de komende twintig jaar voor staat zijn de veranderingen in technologie en bibliotheekgebruik die sinds ingebruikname van de bibliotheek twintig jaar geleden hebben plaatsgevonden en waarbij van een 21ste eeuwse bibliotheek een grote flexibiliteit verwacht wordt. Voor mij persoonlijk is een mooie bekroning van de voorbije twintig jaar bibliotheek de tweede plaats bij de verkiezing van Beste Bibliotheek 2017-2018. Het is ongelooflijk met wat voor enthousiasme en expertise onze medewerkers dagelijks aan de slag gaan en ik voel me vereerd deze groep te mogen leiden. Het zijn uiteindelijk de medewerkers en de bezoekers die de bibliotheek maken tot wat ze is."Schepen Bart Plasschaert voegt hier nog aan toe: "Het belang van de openbare bibliotheken kunnen we nauwelijks onderschatten. De UNESCO typeert de basisopdrachten: bibliotheken moeten emanciperend werken, de laagdrempeligheid en de toegang tot informatie bewaren en de educatieve functie verzorgen. En dat doet onze bib schitterend! Zowat de helft van de Oostendenaars komt er minstens één keer per jaar een boek uitlenen. Maar velen komen er wekelijks. Onze bib zet heel sterk in op leesbevordering en -motivatie. Jong en minder jong krijgen de kans om er naar verhalen te luisteren of zich te verdiepen in diverse literaire genres, zowel in de hoofdbib als in de filialen. Voor velen is de bibliotheek als het ware een tweede thuis geworden." (CWO)