The Nun's Story, een film uit 1959, is gebaseerd op het gelijknamige boek dat op zijn beurt dan weer gebaseerd is op het verhaal van Marie Louise Habets, een Belgische non die geboren was in Egem. Zij trok naar het klooster in Gent, maar kwam later ook terecht in Congo. Ze stierf trouwens in 1986.
...