Na een onbarmhartig jaar staat Pieter Aspe, de meester van de Vlaamse misdaadliteratuur, er weer. Hij stelt 'De Butlerknop' -de 40ste Van In - voor...