De gemeentelijke toelagen worden hier elk jaar in juni gestort aan de verenigingen. Ook de 87.800 euro die door de Vlaamse regering ter beschikking wordt gesteld van de gemeente Ardooie om de verenigingen te ondersteunen die inkomensverlies lijden door de corona beperkingen of op extra kosten worden ge...

De gemeentelijke toelagen worden hier elk jaar in juni gestort aan de verenigingen. Ook de 87.800 euro die door de Vlaamse regering ter beschikking wordt gesteld van de gemeente Ardooie om de verenigingen te ondersteunen die inkomensverlies lijden door de corona beperkingen of op extra kosten worden gejaagd is nog niet uitbetaald.Kimara Goethals (Samenplus) stelde voor om de 87.000 euro te gebruiken om alle toelagen dit jaar te verdubbelen. "Gezien de Vlaamse toelagen zou dit voor de gemeentekas een zeer beperkte kost zijn. De normale werkingskosten voor de verenigingen bedraag circa 95.000 euro. Door die verdubbeling hebben we een doorzichtig systeem, is bevoordeling van de ene of andere vereniging uitgesloten". De burgemeester beloofde een bevraging te doen bij alle verenigingen rond de corona kosten die ze hebben. Schepen Krist Soenens bevestigt dat voor de toekenning van de Vlaamse centen nog informatie bij de verenigingen zal ingewonnen worden.Voor de toekenning van de normale werkingskosten ziet het er naar uit dat dit eerder oktober zal worden. Krist Soenens : "De adviescommissie binnen de culturele raad die de toelage moet verdelen volgens een puntensysteem is niet meer samen gekomen. Hopelijk lukt dit in september zodat de toelagen kunnen goedgekeurd worden op de gemeenteraad van oktober. Daarna kan tot betaling overgegaan worden." Kimara Goethals wijst er op dat heel wat verenigingen het nu al financieel moeilijk hebben. Wordt wellicht vervolgd op de eerstvolgende gemeenteraad.(JM)