Op de kruising Bergelen met de Koningin Fabiolastraat in Gullegem wordt een nieuwe woonwijk opgetrokken. In aanloop van de bouwwerken voerde Monument Vandekerckhove op het terrein een archeologisch onderzoek uit. Dat leverde een paar mooie vond...

Op de kruising Bergelen met de Koningin Fabiolastraat in Gullegem wordt een nieuwe woonwijk opgetrokken. In aanloop van de bouwwerken voerde Monument Vandekerckhove op het terrein een archeologisch onderzoek uit. Dat leverde een paar mooie vondsten op. Op een oppervlakte van zo'n 2 ha haalden de onderzoekers verschillende zaken boven. "Het gaat onder meer om een waterput met een houten beschoeiing uit wellicht de ijzertijd of Romeinse periode", zegt archeoloog Christof Vanhoutte. "Het zijn overblijfselen van een nederzetting." Daarnaast kwam er een oefenloopgraaf aan het licht. "De archeologische werken zijn afgerond en alles wordt nu nog verder onderzocht. Normaal kunnen de bouwwerken dus binnenkort van start gaan."In Gullegem werden in het verleden wel al vondsten gedaan uit de Romeinse periode. Bij de aanleg van de E403 bijvoorbeeld, werden Romeinse waterputten uit de 1ste eeuw blootgelegd. Daarbij werd onder meer een fragment van een ijzeren armband en een bronzen munt uit de regeerperiode van keizer Trajanus (102-111 na Chr.) aangetroffen. De heirbaan die de stad Tongeren verbond met Boulogne, liep door Gullegem. Vermoedelijk gaat de huidige weg Bergelen terug tot deze oude Romeinse heirbaan. (CMW)