"Dat de Brugse musea hun collectie kunnen uitbreiden met een 'nieuwe' Memling kan zonder meer omschreven worden als een mijlpaal", meldt een trotse burgemeester Dirk De fauw.
...

"Dat de Brugse musea hun collectie kunnen uitbreiden met een 'nieuwe' Memling kan zonder meer omschreven worden als een mijlpaal", meldt een trotse burgemeester Dirk De fauw."Het werk blijft in eerste instantie eigendom van de Koning Boudewijnstichting, die zich sinds enige tijd toelegt op het uitbouwen van een kader waarin dergelijke buitenlandse schenkingen mogelijk worden. Het zal hoe dan ook vanaf nu permanent in Brugge te bewonderen zijn en binnen afzienbare tijd eigendom worden van de Brugse musea.In het Sint-Janshospitaal krijgen de zes aanwezige werken van de vijftiende-eeuwse grootmeester het gezelschap van een paneel dat oorspronkelijk fungeerde als linkerluik van een drieluik waarvan de overige delen de tijd niet overleefden. Till-Holger Borchert, artistiek directeur van de Stedelijke Musea, situeert de figuur op het schilderij als Francisco de Rojas, telg van een vooraanstaande Spaanse familie. "Hij was ambassadeur van Spanje bij het Bourgondische hof. Naar alle waarschijnlijkheid prijkte zijn wederhelft op het rechterluik van de triptiek. In het landschap op de achtergrond van Francisco's portret situeerde Hans Memling het open graf van Jezus, waarin de lege sarcofaag te zien is. Dat doet ons vermoeden dat het middenpaneel de verrijzenis voorstelde", oppert de directeur.Zelf wordt hij genoemd als een van de belangrijke gangmakers bij het tot stand komen van de schenking. Het portret werd geschonken door de Amerikaan John William Middendorf. Die bouwde, naast een rijk gevulde loopbaan als onder meer Amerikaans ambassadeur in Nederland en staatssecretaris van de US Navy, aan een aanzienlijke kunstcollectie. Een verzameling waar deze Hans Memling dus deel van uitmaakte. "Het is voor het eerst dat wij zo'n belangrijke schenking krijgen", vertelt een gelukkige Till Borchtert.Cultuurschepen Nico Blontrock merkt op dat de aankomst van dit werk in Brugge bijzonder goed uitkomt. "Net nu wij straks uitpakken met de expositie 'Memling Now', waarbij vermaarde hedendaagse kunstenaars de artistieke dialoog aangaan met de werken van de geniale Hans Memling! Ik geef overigens nog graag mee dat wij voor dit Memlingmuseum in het Sint-Janshospitaal in de niet zo verre toekomst een grondige herinrichting voorzien!"Het portret van Francisco de Rojas was eerder al in Brugge. Een eerste maal bij de Memling-tentoonstelling van 1939. "In 1994, bij de andere grote Memling-expositie, was het werk niet present", herinnert Rudy De Nolf, ondervoorzitter van de Vrienden van Musea Brugge, zich. "Op dat moment was het paneel, het is amper te geloven, gewoon spoorloos!"In het Culturele Hoofdstadjaar 2002 liep de expositie 'De Vlaamse Primitieven en het Zuiden'. Op die tentoonstelling was het schilderij, inmiddels weer aan het licht gekomen, een tweede keer in Brugge. En nu dus voorgoed.