Deze filmregisseur, die ons al op 54-jarige leeftijd ontviel, wordt door filmkenners beschouwd als één van de grootste cinefiele kunstenaars. De Rus verdiepte zich in het maken van psychologische drama's met een expressionistisch karakter. 'De Spiegel' kwam in 1974 in roulatie en handelt over de gevoelswereld van Aleksey en wat er zich rond hem heen ontrolt. Tijdens een zware ...

Deze filmregisseur, die ons al op 54-jarige leeftijd ontviel, wordt door filmkenners beschouwd als één van de grootste cinefiele kunstenaars. De Rus verdiepte zich in het maken van psychologische drama's met een expressionistisch karakter. 'De Spiegel' kwam in 1974 in roulatie en handelt over de gevoelswereld van Aleksey en wat er zich rond hem heen ontrolt. Tijdens een zware zenuwinzinking dwalen zijn gedachtegangen af naar plaatsen en gebeurtenissen uit zijn jeugd. Hij zwerft opnieuw rond in het huis waar hij zijn kinderjaren heeft doorgebracht, de plaats waar hij werd geboren en waar zijn vader en moeder hebben gewoond. In 'De Spiegel' neemt Tarkovsky dan ook een loopje met de gangbare chronologie. Hij schakelt tussen drie verschillende periodes: de vooroorlogse tijd, de Tweede Wereldoorlog en de jaren '60. De cineast laat zijn hoofdpersonage bijzondere dromen herleven en laat hem in de sneeuw ravotten met zijn eerste vriendinnetje. Terugblikkend op zijn leven twijfelt hij of hij wel genoeg heeft gegeven aan degenen die hem zo oneindig lief gehad hebben. Dit levert een smeltkroes van nostalgie, weemoed en dromen op.Een verhaal dat kennelijk spek is naar de bek van Amerna. De Kortrijkse sludge- en doommetalband, die op een internationaal vertakte aanhang kan rekenen, ging in op vraag van het MOOOV Filmfestival en Cactus Muziekcentrum vzw om voor de lustrumuitgave van 'Cult!Live' een nieuwe score bij 'De Spiegel' te schrijven. Die wordt volgende lente in het Concertgebouw Brugge uitgevoerd. Vaak terugkerende thema's in het werk van Amenra zijn de dualiteit van geboorte en dood, licht en duisternis en pijn en offer. De groep draait er ook haar hand niet voor om om ook psychologische aspecten in haar werk te integreren. Twee handen op één buik met Tarkovsky dus.(SVV)