Om de cultuursector op de lange termijn te ondersteunen in de verdere heropstart van hun werking en activiteiten werd er een nieuw gefaseerd basisprotocol opgesteld. "Het nieuwe basisprotocol bevat per pandemiescenario een set van maatregelen voor de sector en lokale besturen", legt Jambon uit.
...

Om de cultuursector op de lange termijn te ondersteunen in de verdere heropstart van hun werking en activiteiten werd er een nieuw gefaseerd basisprotocol opgesteld. "Het nieuwe basisprotocol bevat per pandemiescenario een set van maatregelen voor de sector en lokale besturen", legt Jambon uit.Het bouwt verder op de eerdere protocollen en werd volgens Jambon opnieuw in nauw overleg met professor Erika Vlieghe opgesteld. Verder wordt er rekening gehouden met nieuwe inzichten en de meest recente bepalingen. Zo wordt bij culturele activiteiten en evenementen de verplichte afstand tussen personen of bubbels verkleind tot 1 meter of één stoel in zalen met vaste stoelen.Vanaf 1 september start fase geel. Daarin moeten toeschouwers enkel mondmaskers dragen wanneer de verplichte afstand niet gegarandeerd kan worden. Het is volgens Jambon aan de lokale of provinciale overheden om op basis van de lokale pandemiesituatie een andere kleurencode te bepalen en hier helder over te communiceren.De Vlaamse minister van Cultuur vraagt om dit protocol 'proportioneel' toe te passen. "Er moet te allen tijde een goed evenwicht zijn tussen de belangen van het maatschappelijke leven enerzijds en de volksgezondheid anderzijds", benadrukt Jambon.Volgens Leen Laconte van Overleg Kunstenorganisaties is dit akkoord een goede zaak voor de hele sector. "Zo komen er meer plaatsen vrij in de zalen en kunnen de mensen nog steeds op een veilige manier genieten van de voorstellingen."Ook de crisiscel Cultuur is verheugd dat Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon eveneens een aanbeveling geeft aan burgemeesters om de social distancing in zalen te verlagen. "Deze beslissing biedt onze Vlaamse zalen eindelijk wat perspectief en is een belangrijke stap richting meer leefbaarheid voor de sector", reageert Tom Kestens van de crisiscel. Toch blijven er volgens Kestens een aantal belangrijke vragen en pijnpunten. "Het blijft absurd om uit te gaan van maximum aantallen als standaardregel. De ene zaal is namelijk de andere niet. Hele grote zalen kunnen perfect op een veilige manier meer mensen ontvangen. Die absurde maximumgrens omzeilen door uitzonderingen toe te staan, leidt tot veel extra overleg, bijkomende rompslomp en vertragingen", benadrukt Kestens.De uitzonderingen moeten volgens de crisiscel door de poort van twee wachters gaan: het lokale en het Vlaamse niveau. "Het is veel rationeler om uit te gaan van de grootte van de zaal en daarbij een percentage vast te leggen. De cultuursector zelf heeft berekend dat een minimum zaalbezetting van 60 procent perfect veilig is", aldus Kestens.De cultuursector blijft herhalen dat haar strengere maatregelen worden opgelegd dan aan andere sectoren. "Zolang er maximale aantallen opgelegd blijven, schept dat verwarring bij onze bezoekers en gasten. Wij blijven ijveren voor een gelijkwaardige behandeling van sectoren, verzoend met hetgeen nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden."Katrien Van Eeckhoutte, directeur van het Concertgebouw in Brugge, voerde de voorbije dagen de druk op het Vlaams cultuurministerie op, zeker toen bekend raakte dat de Waalse cultuurminister vanaf 1 september de eenmeter regel invoert in de Brusselse en Waalse kunst- en cultuurhuizen.Katrien Van Eeckhoutte onderhandelde de voorbije maanden als bestuurslid van OKO (Overleg KunstenOrganisaties) en voorzitter van de werkgroep van de grote Vlaamse culturele instellingen met Vlaams cultuurminister Jan Jambon. Ze reageert uiteraard verheugd op de nieuwe regel: "Ik wacht nog op een officieel bericht van de Vlaamse cultuurminister. Uiteraard zijn we blij met een versoepeling, we waren al lang vragende partij. Vooraleer victorie te kraaien, wil ik meer uitleg over de precieze modaliteiten.""Voor september en oktober hebben wij een plan uitgetekend voor het Concertgebouw, dat maximaal 200 toeschouwers toeliet, met in achtname van de anderhalve meter regel. Nu moet dat plan volledig hertekend worden. Vooraleer wij aan de burgemeester én aan de minister een afwijking vragen op het maximaal aantal toegelaten concertgangers, moeten we weten wat de nieuwe maatregel inhoudt. Onze sector eist vooral duidelijkheid."