Ziekenhuis Knokke-Heist krijgt geldboete voor dood van baby Jasper

De Brugse correctionele rechtbank heeft het ziekenhuis van Knokke-Heist veroordeeld tot een geldboete van 288.000 euro, waarvan 96.000 euro met uitstel, voor de onopzettelijke doding van baby Jasper in november 2012. Ook de algemeen directeur, de hoofdarts en een anesthesist werden schuldig bevonden, maar zij kregen geen straf opgelegd.

Op 8 november 2012 onderging het jongetje van acht maanden een routine-ingreep in het ziekenhuis van Knokke-Heist. Jasper kreeg buisjes in zijn oren en zijn poliepen werden verwijderd. In de gloednieuwe operatiezaal waren de leidingen met lachgas en zuurstof echter omgewisseld, waardoor de baby een grote hoeveelheid lachgas kreeg toegediend. Het slachtoffer werd nog overgebracht naar het ziekenhuis in Brugge, waar hij op 12 november overleed.

Het openbaar ministerie benadrukte dat het operatiekwartier te vroeg in gebruik werd genomen. Procureur Christophe Bergez hekelde ook het gebrek aan geschreven procedures en vroeg een principiële bestraffing. Volgens het parket zou de rechtbank wel moeten oordelen of het ziekenhuis, dan wel haar personeel in deze zaak de zwaarste fout heeft gemaakt. Om die reden kregen de algemeen directeur, de hoofdarts en een anesthesist dus geen straf opgelegd. De zwaarste fout is immers het gebrek aan beleid of richtlijnen in het ziekenhuis.

Alle beklaagden vroegen de vrijspraak. Volgens de verdediging van het AZ Zeno was van een lichtzinnig beleid geen sprake. De rechtbank stelde echter vast dat de operatiezaal zomaar zonder enige controle in gebruik was genomen. Ook de branddectectie was bijvoorbeeld niet gecontroleerd. “Het is opvallend dat nog altijd niemand kan zeggen wie besliste dat het OK gebruikt mocht worden”, klonk het in het vonnis. De rechtbank hekelde het gebrek aan communicatie en geschreven richtlijnen, waar elk normaal en voorzichtig ziekenhuis over dient te beschikken. Bij een keuring zou de fout aan het licht gekomen zijn en was de dood van Jasper vermeden.

Een vluchtige, visuele controle had volgens de rechtbank volstaan om het probleem te ontdekken en de dood van baby Jasper te vermijden

De algemeen directeur en de directeur op vlak van infrastructuur wierpen op dat ze nooit toestemming gegeven hebben om het operatiekwartier te gebruiken. De rechters oordeelden echter dat Frank L. (50) als algemeen directeur wel degelijk de beslissing genomen moet hebben. Hij had zich moeten informeren of het operatiekwartier al dan niet in orde was. De directeur technische zaken ging wel vrijuit. Hij liet de werken immers opvolgen door een ervaren medewerker en was dus zelf niet verantwoordelijk.

Ziekenhuis Knokke-Heist krijgt geldboete voor dood van baby Jasper
© (Foto AF)

Twee anesthesisten bleven erbij dat ze al het mogelijke hebben gedaan om baby Jasper te redden. Volgens de rechtbank had Jan E. (58) echter zijn apparatuur moeten testen. “Er was geen reden om de opgelegde tests van het toestel niet uit te voeren.” Luc H. (62) schoot als anesthesist zijn collega enkele minuten te hulp. In die rol trof hem volgens de rechtbank geen schuld, maar als hoofdarts van het ziekenhuis schoot hij wel tekort. Een vluchtige, visuele controle had volgens de rechtbank volstaan om het probleem te ontdekken en de dood van baby Jasper te vermijden.

Ten slotte moest ook nv Heyer, die de operatiezaal installeerde, zich verantwoorden. Volgens hun advocate zou het probleem bij een eindkeuring aan het licht zijn gekomen, maar werd de installatie door het ziekenhuis op eigen houtje al in gebruik genomen. De rechtbank volgde het standpunt van de nv Heyer. De firma kon niet weten dat het ziekenhuis het operatiekwartier ondanks de waarschuwingsstickers toch al zou gebruiken.

AZ Zeno, de algemeen directeur en de twee artsen moeten 66.000 euro gerechtskosten ophoesten. De ouders van het slachtoffer kregen elk 25.000 euro schadevergoeding toegewezen. Voor de materiële kosten werd een voorlopige schadevergoeding van bijna 10.000 euro uitgesproken. Aan de zus van baby Jasper moet 7.500 euro schadevergoeding betaald worden. Andere familieleden krijgen in totaal ongeveer 25.000 euro schadevergoeding.

(Belga/AF)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.