Op 25 maart voerde de sociale inspectie een controle uit op een werf in Gent. Er bleken drie Oekraïners aan de slag die op papier werden tewerkgesteld door een Bulgaarse firma. Maar zelf bleken ze nog nooit in Bulgarije te zijn geweest. Onderzoek wee...

Op 25 maart voerde de sociale inspectie een controle uit op een werf in Gent. Er bleken drie Oekraïners aan de slag die op papier werden tewerkgesteld door een Bulgaarse firma. Maar zelf bleken ze nog nooit in Bulgarije te zijn geweest. Onderzoek wees uit dat het om een schijnvennootschap ging die werd opgericht door een 48-jarige Serviër met een sanitair bedrijf in Koolskamp. In het Bulgaarse "bedrijf" van D.K. was er geen enkele administratieve activiteit en ze diende louter om de Belgische wetgeving te omzeilen.Via de frauduleuze constructie werkten volgens het gerecht elf arbeiders onder Bulgaarse loonvoorwaarden en kon D.K. de Belgische sociale bijdragen ontwijken. Om de fraude mogelijk te maken, vervalste D.K. A1-documenten die moesten aantonen dat hij in Bulgarije sociale bijdragen betaalde. Daarom werd de man ook vervolgd voor oplichting. Naast een boete van 52.000 euro vroeg de arbeidsauditeur ook een verbeurdverklaring van ruim 18.000 euro. Advocaat Pieterjan Dens betwistte dat D.K. bewust fraudeerde. "Zijn bedrijf is intussen opgedoekt", pleitte hij. "Hij werkt nu in dienstverband." De zaak wordt op 12 februari verdergezet. Een maatschappelijk onderzoek moet intussen uitwijzen of D.K. een werkstraf kan uitvoeren. (AFr)