"Het ging zo ver dat belangrijke handelspartners ermee dreigden de samenwerking stop te zetten. Zo zou het bedrijf grote sommen werkingsmiddelen mislopen. Het personeel werd ondervraagd, maar dat leverde niets op. Tot er een gelijkaardig briefje werd gevonden ...