Wellicht plaatsverbod voor amokmakers op onze stranden

Stefan Vankerkhoven

Vóór het begin van het toeristisch zomerseizoen in 2021, komt er een geactualiseerde omzendbrief om de overlast in recreatiedomeinen aan te pakken. Na de incidenten op het strand in Blankenberge vorige zomer, wordt deze ministeriële omzendbrief mogelijk uitgebreid naar de stranden.

Dat blijkt uit een antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op een mondelinge vraag van haar Brugse partijgenoot Franky Demon. Het federaal parlementslid is verheugd met de aanpak en de vooropgestelde timing van de minister. “Een verfijnd wettelijk kader is nodig zodat de lokale autoriteiten de instrumenten hebben om in te grijpen.”

“Elke jaar opnieuw worden we tijdens de zomermaanden geconfronteerd met bezoekers die de boel verzieken in onze recreatiedomeinen en openluchtzwembaden. Vorige zomer zagen we ook de taferelen op het strand van Blankenberge. Dat is niet alleen storend en beangstigend voor de andere gasten. Ook voor het personeel van de recreatiedomeinen is dit allesbehalve aangenaam”, hekelt Franky Demon.

Verzieken

“Amokmakers die blijvend de boel komen verzieken horen dan ook niet thuis in deze domeinen en horen een plaatsverbod te krijgen zodat andere gasten niet hoeven te vrezen dat ze lastiggevallen worden of ongewild in een vechtpartij terecht zullen komen.”

De Brugse politicus is blij dat de omzendbrief mogelijks wordt uitgebreid naar de stranden: “Dagjestoeristen en tweedeverblijvers kunnen zo ten volle genieten van onze Belgische kust zonder schrik te hebben voor amokmakers die relletjes komen schoppen. De lokale politiezones in de kustgemeenten hebben het tijdens de zomermaanden al druk, ook voor hen zou dergelijk plaatsverbod een groot hulpmiddel zijn.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wil tot een integrale aanpak van de problematiek met een versterkt en daadkrachtig bestuurlijk handhavingsinstrumentarium komen. Ze erkende de noodzaak van een systeem van plaatsverboden met verruimde territoriale gelding.

Een werkgroep met academici, domeinbeheerders, vertegenwoordigers van politie, provinciegouverneurs, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, het parket, de FOD Justitie en de regio’s houdt de omzendbrief die ondertussen 15 jaar oud is, onder de loep.

Tevens wordt er een evaluatie gemaakt van de handhavingsmogelijkheden die vandaag ter beschikking staan van de lokale overheden in de strijd tegen overlast. Zo kunnen er GAS-boetes opgelegd worden, bestaat er een mogelijkheid om lokaal tijdelijk een plaatsverbod uit te vaardigen. “Maar dit belet de amokmakers niet om zich te verplaatsen naar een recreatiedomein in de buurt. Een verruiming is dus noodzakelijk”, aldus Franky Demon.