Sinds 2014 was het adres van het Afrikaanse koppel regelmatig de bestemming van politiepatrouilles. Tal van processen-verbaal over huiselijk geweld werden uitgeschreven. Dat resulte...