Het onderzoek tegen het drietal werd in 2014 opgestart. Uit een brief van de toenmalige voorzitter van de Brugse rechtbank bleek dat er binnen het eerste kanton van het Brugse vredegerecht een frauduleus systeem bestond waarbij onterecht verplaatsingskosten werden aangerekend. Concreet zou het gaan om de bezoeken die de vrederechter moet brengen aan patiënten van het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem. Personen die door de vrederechter onder voorlopige bewindvoering geplaatst worden omdat ze zelf niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld hun financiën te regelen, moeten geregeld opgevolgd worden door de vrederechter die die maatregel bevolen heeft. Ook mensen die omwille van psychiatrische ...