Het onderzoek tegen het drietal werd in 2014 opgestart. Uit een brief van de toenmalige voorzitter van de Brugse rechtbank bleek dat er binnen het eerste kanton van het Brugse vredegerecht een frauduleus systeem bestond waarbij onterecht verplaatsingskosten werden aangerekend. Concreet zou het gaan om de bezoeken die de vrederechter moet brengen aan patiënten van het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem. Personen die door de vrederechter onder voorlopige bewindvoering geplaatst worden omdat ze zelf niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld hun financiën te regelen, moeten geregeld opgevolgd worden door de vrederechter die die maatregel bevolen heeft. Ook mensen die omwille van psychiatrische ...

Het onderzoek tegen het drietal werd in 2014 opgestart. Uit een brief van de toenmalige voorzitter van de Brugse rechtbank bleek dat er binnen het eerste kanton van het Brugse vredegerecht een frauduleus systeem bestond waarbij onterecht verplaatsingskosten werden aangerekend. Concreet zou het gaan om de bezoeken die de vrederechter moet brengen aan patiënten van het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem. Personen die door de vrederechter onder voorlopige bewindvoering geplaatst worden omdat ze zelf niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld hun financiën te regelen, moeten geregeld opgevolgd worden door de vrederechter die die maatregel bevolen heeft. Ook mensen die omwille van psychiatrische problemen door de vrederechter gedwongen moeten opgenomen worden, moeten af en toe bezoek krijgen van de vrederechter.Vaak planden de vrederechters die bezoeken op zulk een manier dat verschillende patiënten op enkele uren tijd allemaal na elkaar bezocht werden. Volgens de klacht werden er echter telkens verplaatsingskosten aangerekend, soms tot 800 euro per maand. Bovendien zou telkens het maximumbedrag voor verplaatsingen verder dan 15 kilometer opgegeven zijn, terwijl de verplaatsing in werkelijkheid veel korter was.Advocaat-generaal Francis Desterbeck was duidelijk op het proces tegen het drietal. "De regels zijn zodanig flagrant overtreden dat het niet anders kan dan dat men wist dat het onwettelijk was wat men deed. Verplaatsingskosten kunnen nooit ofte nooit ten laste van de geesteszieke geïnd worden. De wet is daar heel duidelijk over. Men zegt dat men alleen maar het bestaande systeem voortgezet heeft, maar als magistraat moet je aanvoelen dat iets niet klopt. Als je in één maand meer dan 600 euro verplaatsingskosten aanrekent, dan moet je toch weten dat dit niet klopt", stelde hij vast. De advocaat-generaal achtte alle feiten bewezen ten aanzien van de drie beklaagden en eiste voor alle drie een celstraf van tien maanden met uitstel en een boete. Daarnaast wil hij ook alle onterecht geïnde verplaatsingskosten - een goeie 7000 euro - verbeurd verklaard zien.De drie beklaagden vragen de vrijspraak. "Mijn cliënt was nog maar anderhalf jaar vrederechter toen de politie plots binnenviel op zijn zitting en zijn bureau verzegelde. Mijn cliënt viel uit de lucht", pleitte de advocate van huidig vrederechter T.B. (54). "Het is pas nadien dat hij te horen kreeg wat hem verweten werd. Nooit maar dan ook nooit heeft iemand hem aangesproken op dat systeem. Hij heeft blind vertrouwd op zijn hoofdgriffier die hem in dat systeem begeleidde, een systeem dat hij erfde van zijn voorganger. Hij heeft dus nooit doelbewust iets verkeerd gedaan", klonk het.Ook de voorganger van T.B., de ondertussen gepensioneerde J.L. (73), wast zijn handen in onschuld. "De wet is compleet onduidelijk. Daar staat dat men de kosten moet 'voorschieten', maar wat is dat? Meneer L. heeft zijn werk altijd plichtsgetrouw gedaan", pleitte zijn advocaat. Ook hoofdgriffier S.D. (52) vroeg de vrijspraak. "Het systeem bestond al en zij heeft dat ter goeder trouw voortgezet. Haar collega's trouwens ook. Wij vinden het bijzonder vreemd dat zij hier als enige terecht staat terwijl iedereen op die griffie hetzelfde systeem toepaste en dezelfde onkosten inbracht", klonk het.Voorzitter Martin Minnaert fronste toch even de wenkbrauwen bij dat argument. "Als magistraat moet je de wet kennen. Het is niet omdat de ene in het water springt, dat jij dat ook moet doen", klonk het.Het hof zal oordelen op donderdag 19 december om 12 uur.