Eind juni besliste de rechtbank in Brugge, waar het proces gevoerd wordt, dat het hele onderzoek nog eens herbekeken moest worden door de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent. Aanleiding daarvoor was een krantenartikel waarin gewag werd gemaakt van een informant, die door het parket zou ingezet zijn om informatie los te weken bij beklaagde Evert de Clercq in de gevangenis van Ieper. De man zou zes maanden lang in de gevangenis van Ieper verbleven hebben en zou daarvan gebruik gemaakt hebben om Evert de Clercq uit te horen over zijn rol in de Kasteelmoord. Achteraf zou de informant alles op papier gezet hebben.

Zowat alle partijen vielen uit de lucht over het bestaan van de informant. Men vroeg om uitleg bij het parket van Brugge, maar daar weigerde men meer informatie te geven en verwees men naar de wet op de bijzondere opsporingsmethodes (BOM). De rechtbank besloot dan maar om het hele dossier naar de KI te verwijzen, die moest nagaan of er gebruik werd gemaakt van bijzondere opsporingsmethodes en of dit allemaal wettelijk verlopen is. Zowel de verdediging als de advocaten van de burgerlijke partijen en het parket kwamen vorige week hun standpunt toelichten op de KI. Op 26 september moet de KI nu de knoop doorhakken: is er een onwettige infiltratie geweest of niet? Als de KI beslist dat er op onwettige wijze informatie is verkregen, dan zet dit mogelijk het hele dossier op de helling.

De rechtbank stelde vandaag vast dat er niets anders opzit dan dit arrest af te wachten. De voorzitster liet al doorschemeren dat de geplande data voor de pleidooien, in oktober, wellicht niet gehaald zullen worden.

(LK)