Er zijn ook twee vrouwen uitgeloot als reservejuryleden. De beschuldigde beroofde haar partner Patrick De Ketelaere (42), een fruitteler, met één messteek van het leven.
...