Vlaams Belang blijft vraagtekens plaatsen bij detentiehuis, maar burgemeester is formeel: “In april was er nog niéts beslist”

Het detentiehuis komt op de site-Lichtendal, maar daar vindt ook begeleidingscentrum Bethanie voor kwetsbare tieners tijdelijk onderdak. © Olaf Verhaeghe
Olaf Verhaeghe

De komst van het eerste detentiehuis naar Hoog Kortrijk blijft voor commotie zorgen. Niet alleen zullen de kortgestrafte gedetineerden vlak naast een begeleidingscentrum voor tienermeisjes verblijven, volgens oppositiepartij Vlaams Belang was in april al duidelijk dat het detentiehuis op de site-Lichtendal zou komen. Bij Bethanie maakt men zich niet meteen zorgen over het detentiehuis en benadrukt men dat er geen contact is tussen de groepen. Burgemeester Ruth Vandenberghe ontkent dan weer formeel dat er in april al beslissingen zijn gevallen. “Dat klopt gewoon niet”, is ze stellig.

De discussie over het eerste detentiehuis van ons land blijft gaan. CD&V Kortrijk stak als eerste het vuur aan de lont en pakte het stadsbestuur in snelheid door de komst van de alternatieve gevangenis op Hoog Kortrijk meteen in vraag te stellen. Buurtbewoners startten nagenoeg meteen een petitie, goed voor ruim 800 handtekeningen, en ook op het buurtinfomoment in Vives ging het er bij momenten hevig aan toe.

E-mailverkeer

Nu gooit Vlaams Belang-fractieleider en Kamerlid Wouter Vermeersch nog wat olie op het vuur. Uit e-mailverkeer tussen het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en de Stad Kortrijk die de Kortrijkse oppositiepartij kon inkijken, moet blijken dat er al in april concrete plannen waren voor het detentiehuis op de site van het lege woonzorgcentra.

“De gemeenteraad, het parlement maar vooral ook de buurtbewoners werden bewust op het verkeerde been gezet, ondanks schriftelijke vragen van Vlaams Belang”, oppert Wouter Vermeersch. “Maandenlang werd iedereen in het ongewisse gelaten door het stadsbestuur, simpelweg om de minister van Justitie (titelvoerend burgemeester Van Quickenborne, red.) uit de wind te zetten. Dat kunnen wij niet tolereren.”

Het klopt niét dat er in april al iets zou zijn beslist over Lichtendal als locatie voor het detentiehuis – burgemeester Ruth Vandenberghe

Burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) ontkent de aantijgingen van Vlaams Belang formeel. “Wel hebben wij in april laten weten dat de site Lichtendal een mogelijkheid was”, zegt ze. “Maar daarom niet de enige piste. Het eerste bezoek van Justitie en de Regie der Gebouwen vond pas op 8 juni plaats. Toen werd beslist om Lichtendal als valabele optie verder uit te werken. De Rijkskazerne, een andere mogelijkheid, werd in juni geschrapt als mogelijke piste, aangezien de federale politie andere plannen heeft voor de site.”

In juli en begin september vonden er twee overlegmomenten plaats tussen de stad en Justitie en werd de nodige gesprekken gevoerd om de huur van het gebouw voor te bereiden. Op 12 oktober werden de investeringen in de detentiehuizen opgenomen in het begrotingsvoorstel van de federale regering en was er zekerheid over de budgetten. “Het klopt dus hoegenaamd niet dat er in april al iets zou zijn beslist over Lichtendal als geschikte locatie voor het detentiehuis”, benadrukt de burgemeester. “En het klopt ook niet dat wij op 7 september lieten weten dat er ‘geen concrete pistes’ waren.”

Vlak bij Bethanie

Daarnaast maakt Vlaams Belang zich ook zorgen over het begeleidingscentrum Bethanie. Dat centrum voor kwetsbare tienermeisjes vindt tot eind 2022 onderdak in Lichtendal, tot de eigen gebouwen afgewerkt zijn. Bij Bethanie maakt men zich echter hoegenaamd geen zorgen over de komst van het detentiehuis. “Er zal géén contact mogelijk zijn tussen de leefgroepen”, klinkt het bij Rudy Van Eeckhout in Het Laatste Nieuws. “We waren verrast door het nieuws en waren liever vroeger bij het overleg betrokken, maar zowel vanuit de stad als vanuit Justitie kregen we garanties dat beide werkingen strikt gescheiden zullen zijn. Er is geen contact, er is geen inkijk. Ook niet via de tuin.”

Een openbaar onderzoek is de enige manier om een publiek draagvlak te creëren voor dit gevangeniscomplex – Wouter Vermeersch, Vlaams Belang

Hoe dan ook is Vlaams Belang duidelijk niet van plan om zich zomaar bij de komst van het detentiehuis neer te leggen. De partij laat onderzoeken of de stad of Justitie geen vergunning moeten aanvragen om de site-Lichtendal om te vormen tot een alternatieve gevangenis. Volgens de stad is dat niet nodig, net omdat het detentiehuis binnen de huidige bestemming van de gebouwen en de site valt. Om het detentiehuis in Lichtendal onder te brengen, zijn ook geen structurele ingrepen nodig.

“Maar gezien de aanzienlijke impact op de omgeving lijkt het ons toch aangewezen om een omgevingsvergunning aan te vragen en een openbaar onderzoek te organiseren. Dan kan iedereen zijn of haar bezorgdheden uiten en bezwaar indienen”, aldus Wouter Vermeersch. “Dat is de enige manier om een publiek en maatschappelijk draagvlak te creëren voor dit gevangeniscomplex midden in een woonwijk.” Ook de buurtbewoners nemen een advocaat onder de arm om na te gaan of alles in orde is op vlak van vergunningen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.