Van twee bestuurders werd hun rijbewijs voor drie uur ingetrokken wegens een te hoog alcoholgehalte. Zij kregen een onmiddellijke inning van 179 euro. Drie andere bestuurders hadden dieper in het glas gekeken en dienden hun rijbewijs voor zes uur in te leveren. Zij zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden. Een van die drie bestuurders, die zijn rijbewijs voor zes uur had ingeleverd, werd later nog betrapt toen hij toch reed. Zijn voertuig werd ingehouden en bijkomend proces verbaal werd opgesteld.

Er werden dertien processen-verbaal van waarschuwing uitgereikt wegens technische gebreken aan het voertuig of het niet kunnen vertonen van geldige documenten. Verder werden ook vier onmiddellijke inningen van 116 euro opgesteld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.

"Opvallend bij deze controles was dat bij de samplingtest waaraan iedere bestuurder werd onderworpen er 21 rood bliezen", klinkt het bij de politie. "Een sampler is een toestelletje dat indicatief inschat of de bestuurder iets van alcohol genuttigd heeft. Uiteindelijk bleken daarvan - bij de officiële ademtest - vijf bestuurders het wettelijk toegelaten alcoholgehalte overschreden te hebben. Dat lijkt erop te wijzen dat er een mentaliteitswijziging begint op te treden en dat vele mensen wel degelijk minder alcohol drinken als ze nog moeten rijden."

Van twee bestuurders werd hun rijbewijs voor drie uur ingetrokken wegens een te hoog alcoholgehalte. Zij kregen een onmiddellijke inning van 179 euro. Drie andere bestuurders hadden dieper in het glas gekeken en dienden hun rijbewijs voor zes uur in te leveren. Zij zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden. Een van die drie bestuurders, die zijn rijbewijs voor zes uur had ingeleverd, werd later nog betrapt toen hij toch reed. Zijn voertuig werd ingehouden en bijkomend proces verbaal werd opgesteld.Er werden dertien processen-verbaal van waarschuwing uitgereikt wegens technische gebreken aan het voertuig of het niet kunnen vertonen van geldige documenten. Verder werden ook vier onmiddellijke inningen van 116 euro opgesteld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel."Opvallend bij deze controles was dat bij de samplingtest waaraan iedere bestuurder werd onderworpen er 21 rood bliezen", klinkt het bij de politie. "Een sampler is een toestelletje dat indicatief inschat of de bestuurder iets van alcohol genuttigd heeft. Uiteindelijk bleken daarvan - bij de officiële ademtest - vijf bestuurders het wettelijk toegelaten alcoholgehalte overschreden te hebben. Dat lijkt erop te wijzen dat er een mentaliteitswijziging begint op te treden en dat vele mensen wel degelijk minder alcohol drinken als ze nog moeten rijden."