Toen een chauffeur, die de bulkcontainer kwam ophalen, vaststelde dat één van de vier mangaten die zich bovenop de container bevonden, niet meer verzegeld was, opende hij het mangat en stelde de aanwezigheid van transmigranten vast. De Scheepvaartpolitie werd onmiddellijk ter plaatse geroepen en haalde vijf personen uit de container, zijnde één man uit Tunesië, één Syriër en drie mensen uit Libië.

"De transmigranten, die kennelijk in de kuststreek blijven rondhangen om binnen te kunnen dringen in de haven van Zeebrugge, zouden naar eigen verklaring al meer dan één dag in de bulkcontainer hebben gezeten", klinkt het bij het parket. "In dergelijke container worden bolletjes polyethyleen in een dichtgesmolten plastieken zak vervoerd. De dichtgesmolten zak zorgt ervoor dat de bolletjes hermetisch afgesloten worden en in de beste omstandigheden naar de klant kunnen worden gebracht. Een dergelijke lading dreigt door de klant geweigerd te worden indien hij gecontamineerd of vervuild is."

Voor de migranten was hun ontdekking een geluk bij een ongeluk. De lading in kwestie was niet voor het Verenigd Koninkrijk bestemd: de bolletjes waren afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en zouden naar Frankrijk vervoerd worden.

"De transmigranten, die de haven dus meer dan een dag geleden waren binnengedrongen, hadden zich via het mangat toegang verschaft tot de bulkcontainer, waarbij zij de plastieken zak hadden gescheurd om erin te kunnen kruipen", aldus procureur Frank Demeester. "Dit betekent dat de lading, die gecontamineerd was door de langdurige aanwezigheid van mensen, volledig diende te worden afgekeurd."

"De binnengedrongen transmigranten hebben zichzelf ook in levensgevaarlijke omstandigheden gebracht, gezien de kans reëel is dat zij op een gegeven ogenblik geconfronteerd worden met een zuurstofgebrek in de bulkcontainer. Daarenboven treedt binnenin de container een soort drijfzandeffect op en is de kans niet onbestaande dat mensen tijdens het vervoer wegzakken tussen de bolletjes polyethyleen."

Dit dossier toont volgens de procureur aan dat er terecht veel tijd en capaciteit wordt besteed aan het vervolgen van de havenindringing. "De wetgever heeft midden 2016 het binnendringen in de haven strafbaar gesteld, onder meer omdat de economische schade die gepaard gaat met het binnendringen van een zeehaven voor de Zeebrugse haven enorm is. Deze totale economische schade voor de havenbedrijven werd tot op vandaag nog niet berekend. Ladingen worden afgekeurd, dekzeilen worden kapot gesneden, personen kruipen in gloednieuwe exportwagens en de Zeebrugse haven dreigt klanten te verliezen."

"Maar de havenindringers brengen ook zichzelf en anderen in gevaar. Deze vijf mensen liepen vandaag het risico getransporteerd te worden naar de klant, waarbij zij tijdens het transport dreigden weg te zakken en dus te zinken tussen de bolletjes polyethyleen. Indien men op dat ogenblik geen hulp kan bekomen, is de kans op overlijden reëel. Wat het gevaar voor anderen betreft, kan nogmaals worden gewezen op de zaak waarbij een havenindringer zichzelf toegang verschaft had tot een gastanker die in de haven lag, wat evident een zeer groot veiligheidsincident voor de haven van Zeebrugge opleverde."

In 2019 (tem november) werd reeds 139 personen gedagvaard voor het binnendringen in de haven. In 2018 waren er dat ook 155 personen.

Toen een chauffeur, die de bulkcontainer kwam ophalen, vaststelde dat één van de vier mangaten die zich bovenop de container bevonden, niet meer verzegeld was, opende hij het mangat en stelde de aanwezigheid van transmigranten vast. De Scheepvaartpolitie werd onmiddellijk ter plaatse geroepen en haalde vijf personen uit de container, zijnde één man uit Tunesië, één Syriër en drie mensen uit Libië."De transmigranten, die kennelijk in de kuststreek blijven rondhangen om binnen te kunnen dringen in de haven van Zeebrugge, zouden naar eigen verklaring al meer dan één dag in de bulkcontainer hebben gezeten", klinkt het bij het parket. "In dergelijke container worden bolletjes polyethyleen in een dichtgesmolten plastieken zak vervoerd. De dichtgesmolten zak zorgt ervoor dat de bolletjes hermetisch afgesloten worden en in de beste omstandigheden naar de klant kunnen worden gebracht. Een dergelijke lading dreigt door de klant geweigerd te worden indien hij gecontamineerd of vervuild is."Voor de migranten was hun ontdekking een geluk bij een ongeluk. De lading in kwestie was niet voor het Verenigd Koninkrijk bestemd: de bolletjes waren afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en zouden naar Frankrijk vervoerd worden."De transmigranten, die de haven dus meer dan een dag geleden waren binnengedrongen, hadden zich via het mangat toegang verschaft tot de bulkcontainer, waarbij zij de plastieken zak hadden gescheurd om erin te kunnen kruipen", aldus procureur Frank Demeester. "Dit betekent dat de lading, die gecontamineerd was door de langdurige aanwezigheid van mensen, volledig diende te worden afgekeurd.""De binnengedrongen transmigranten hebben zichzelf ook in levensgevaarlijke omstandigheden gebracht, gezien de kans reëel is dat zij op een gegeven ogenblik geconfronteerd worden met een zuurstofgebrek in de bulkcontainer. Daarenboven treedt binnenin de container een soort drijfzandeffect op en is de kans niet onbestaande dat mensen tijdens het vervoer wegzakken tussen de bolletjes polyethyleen."Dit dossier toont volgens de procureur aan dat er terecht veel tijd en capaciteit wordt besteed aan het vervolgen van de havenindringing. "De wetgever heeft midden 2016 het binnendringen in de haven strafbaar gesteld, onder meer omdat de economische schade die gepaard gaat met het binnendringen van een zeehaven voor de Zeebrugse haven enorm is. Deze totale economische schade voor de havenbedrijven werd tot op vandaag nog niet berekend. Ladingen worden afgekeurd, dekzeilen worden kapot gesneden, personen kruipen in gloednieuwe exportwagens en de Zeebrugse haven dreigt klanten te verliezen.""Maar de havenindringers brengen ook zichzelf en anderen in gevaar. Deze vijf mensen liepen vandaag het risico getransporteerd te worden naar de klant, waarbij zij tijdens het transport dreigden weg te zakken en dus te zinken tussen de bolletjes polyethyleen. Indien men op dat ogenblik geen hulp kan bekomen, is de kans op overlijden reëel. Wat het gevaar voor anderen betreft, kan nogmaals worden gewezen op de zaak waarbij een havenindringer zichzelf toegang verschaft had tot een gastanker die in de haven lag, wat evident een zeer groot veiligheidsincident voor de haven van Zeebrugge opleverde."In 2019 (tem november) werd reeds 139 personen gedagvaard voor het binnendringen in de haven. In 2018 waren er dat ook 155 personen.