VIDEO Ex-diaken Ivo Poppe schuldig aan vijf moorden

© LK
Laurens Kindt

Het hof van assisen heeft Ivo Poppe, de 61-jarige ex-diaken van Wevelgem, zopas schuldig bevonden aan vijf moorden.

Het gaat om de vier moorden op zijn familieleden en de moord op de 84-jarige Irma Parmentier in 1993. Voor de moord op Margueritte Blondeel in 1996 werd Ivo Poppe vrijgesproken.

De jury motiveerde het arrest over de schuld omstandig. Zo stelt de jury dat de feiten in geen opzicht daden van euthanasie waren. “Het recht op zelfbeschikking werd niet gerespecteerd. Euthanasie gaat altijd uit van de vraag van de patiënt. Ivo Poppe heeft bij herhaling verklaard dat geen van de slachtoffers waarover hij bekentenissen aflegde, hem daarom gevraagd hebben. De uitleg dat hij hen doodde uit medelijden brengt niet mee dat er daardoor sprake is van euthanasie. Uit de onder eed afgelegde getuigenis van gerechtsdokter Werner Jacobs blijkt dat er van een goede of zachte dood geen sprake is. Zowel het smoren met een kussen (bij de feiten op zijn grootoom Maurice Vanhaverbeke in 1978, red.) als door het inspuiten van lucht gaat gepaard met een doodsstrijd die minuten in beslag kan nemen. Uit de getuigenis van het college van deskundigen blijkt dat de beschuldigde in hun onderzoek aangaf de feiten te plegen vanuit een zeker machtsgevoel, om te kunnen beslissen over leven en dood. Die begrippen zijn vreemd aan euthanasie.”

Kruisje

Over de feiten op zijn vier familieleden was er geen betwisting, Ivo Poppe had die bekend. Hij legde eerder ook bekentenissen af over de moorden op Irma Parmentier in 1993 en Margueritte Blondeel in 1996. Voor de moord op Irma Parmentier is Ivo Poppe nu schuldig bevonden, voor die op Margueritte Blondeel werd hij vrijgesproken wegens twijfel. De jury motiveerde de beslissing over de moord op Irma Parmentier uitgebreid. “De rechercheurs hebben getoond hoe de beschuldigde haar naam op zijn lijst had aangeduid met een kruisje, als een slachtoffer in wiens dood hij de hand heeft gehad. Hij heeft verklaard dat hij wist dat ze ernstig ziek was en aan het aftakelen was, dat hij een goed gesprek had met haar over haar levenseinde.”

VIDEO Ex-diaken Ivo Poppe schuldig aan vijf moorden
© BELGA

“Hij leidde daar een impliciete vraag uit af naar levensbeëindiging. Hij heeft in zijn eerdere bekentenissen gezegd dat hij valium toediende en later lucht inspoot en hoe hij zich klaar hield om kleindochter Veronique Vanacker op te vangen toen ze in het ziekenhuis zou terugkeren. Deze uiteenzetting komt overeen met de getuigenis van Veronique Vanacker, die zei dat het Ivo Poppe was die haar tegemoet kwam met de mededeling dat haar grootmoeder was overleden”, klonk het.

De zitting gaat morgen om 10 uur verder. Dan zal de procureur een straf eisen, moet de verdediging daarover pleiten en zal de jury een eindarrest vellen.

https://www.youtube.com/watch?v=oUoFm0sRTPI

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.