"Vroeger werden we al geconfronteerd met kleine beschadigingen zoals het afbreken van het vlag...

"Vroeger werden we al geconfronteerd met kleine beschadigingen zoals het afbreken van het vlagje en het afrukken van de pet. Dit is er compleet over. Dit getuigt van weinig respect voor onze inspanningen om een veilige schoolomgeving te creëren. Het is puur vandalisme. Eventuele getuigen mogen zich altijd melden. Het is bedroevend te moeten vaststellen dat niet iedereen respect heeft voor dit mooie initiatief. We hopen alvast dat de dader tot inkeer is gekomen."(DRD)