Johan Platteau, de raadsman van Shawn Vantroyen, had gevraagd dokter Jan Bolt op te roepen als getuige. De verdediging kon immers niet leven met de verklaringen van de wetsdokters. Die hadden verklaard dat Vantroyen met zijn voet op de hals van het slachtoffer had gestaan. Na anderhalf uur beraadslaging wees het hof het verzoek af. ...